Foto af Drifts- og produktionsleder mv
Job

Drifts- og produktionsleder mv.

En driftsleder er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg samt arbejde med planlægning og kvalitetskontrol af produktion.

Fakta

Arbejdssteder:
Produktions- og industrivirksomheder, Kraftværker, Offshore, Hospitaler, Salg og rådgivning, Forsyningsselskaber
Stillingsbetegnelser:
Driftsleder, Vedligeholdschef, Maskinchef, Teknisk chef, Miljøkonsulent, Salgsingeniør, Projektleder, Maskinmester, Værkfører

Produktionslederen er ansvarlig for både planlægning og drift af produktionen. I industrien kaldes de tilsvarende funktioner ofte for værkfører.

Fælles for stillingerne er, at de som regel har ledelsesansvar for en mindre eller større gruppe af ansatte, og ofte også ansvar i forhold til budgetter og økonomi.

Driftsledere er som regel uddannede som ingeniør, maskinmester eller lignende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af teknisk chef
Teknisk leder - Mange tekniske ledere har en uddannelse som maskinmester.

Driftsledere, tekniske chefer, maskinchefer står for driften af større tekniske anlæg fx inden for vindmølleindustrien, på kraftværker, elværker, rensningsanlæg og gas-, vand- og varmeværker og hospitaler.

Ansættelse kan også ske inden for drift af industrielle produktionsanlæg, planlægning af produktion og kontrol med kvaliteten af produkterne. Her vil titlen ofte være produktionsleder.

Nogle steder vil der være ansat en udviklingschef, der har et permanent ansvar for at udvikle produktionsmetoder og driftssystemer.

Andre typer af job kan være som energirådgiver eller miljøkonsulent i et forsyningsselskab, projektleder ved nybygninger og renoveringer af anlæg eller som salgsingeniør ved salg af store komplekse tekniske anlæg.

Maskininspektører er beskæftiget med drift og kontrol af maskiner og røranlæg.

Offshore-industrien benytter også mange ingeniører og maskinmestre inden for områder som havvindmøller, bølgeenergi og på olie- og gasplatforme.

Driftsledere kan også arbejde som projektledere med implementering af nye arbejdsprocesser eller indkøring af nye produktionsanlæg. Se mere om projektleder.

Arbejdsstudieteknikere arbejder med produktionsplanlægning og måling af arbejdsprocesser, se mere i Metode- og planlægningstekniker

Offshoreindustrien benytter også mange maskinmestre som Barge Engineer eller Rig Engineer inden for områder som havvindmøller, bølgeenergi og på olie- og naturgasplatforme, se mere i Offshorearbejder.

I en række industrivirksomheder bliver mindre afdelinger styret af en værkfører eller områdechef. Mindre grupper af ansatte i produktionen kan være ledet af en formand.

Arbejdsplads

Driftsledere mv. ansættes i en lang række produktions- og industrivirksomheder, se mere om industriens brancher.

Desuden arbejder de på kraftværker, offshore med vindmøller eller bølgeenergi samt på olieboreplatforme og i forsyningsselskaber for el, vand og varme. Se mere om brancherne Indvinding af olie og gas, Gasforsyning, Varmeforsyning, Elforsyning samt Vandforsyning og renovation.

Desuden kan de være ansat på Hospitaler, og de kan arbejde med rådgivningsvirksomhed eller teknisk salg.

En del maskinmestre er beskæftiget i udviklingsafdelinger, hos rådgivende virksomheder inden for energisektoren, og mange udvikler og vedligeholder eksempelvis styringer inden for it og el.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Produktionschef44.848 kr.--
Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning,
distribution, lager o.l.
39.493 kr.--
Driftsinspektør, Driftsplanlægger41.464 kr.-37.409 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Maskinmestre arbejder ofte som mellemledere og ledere inden for energi, miljø, service, sikkerhed osv.

Ingeniører og maskinmestre kan opnå mange autorisationer og certifikater, disse kan opnås efter relevant praktik eller specifik undervisning. Det kan være: Kedelpasser-certifikat, El-autorisation, VVS (GVS) autorisation, sønæringsbeviser, køleautorisation, energ konsulent, kloakmester og flere.

Driftsledere mv. har gode beskæftigelsesmuligheder, og der er meget lav ledighed. Maskinmestre har desuden mulighed for arbejde til søs.

Mere uddannelse

Afhængig af uddannelse kan driftsledere fx tage en teknisk diplomuddannelse. Ingeniører kan desuden tage en teknisk videnskabelig masteruddannelse.

Maskinmesterskolerne tilbyder en række tekniske efter- og videreuddannelseskurser for uddannede maskinmestre. Program for kurserne fås hos maskinmesterskolerne.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Maskinmestrenes Forening
www.mmf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.