Brygmester
Job

Brygmester

Det er brygmesteren, der planlægger fremstillingen af de forskellige produkter på et bryggeri.

Fakta

Arbejdssteder:
Bryggerier, Levnedsmiddelindustrien
Stillingsbetegnelser:
Brygmester

Brygmesteren er arbejdsleder og har ansvar for øllets kvalitet, og for at fremstillingen sker efter de gældende regler. Du skal som brygmester have indsigt i de kemiske og tekniske forhold samt i proces- og produktudviklingen på et bryggeri. Du skal desuden kunne bedømme de forskellige øltypers smag, styrke og anvendelsesområde.

Dansk bryggeriindustri står stærkt på hjemmemarkedet, men har også markeret sig som en vigtig eksportbranche. En hel del produktion foregår på licens samt på danskejede bryggerier i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Brygmesteren har tilsynet med de forskellige apparater og maskiner, der indgår i processerne. I forbindelse med indkøb af råvarer, fx malt og humle, skal brygmesteren vurdere kvalitet og pris.

Udviklingsopgaver kan fx dreje sig om udvikling af nye og mere rationelle fremstillingsmetoder eller om de løbende produktudviklingsopgaver, der skal sikre afsætningen.

På de større bryggerier er arbejdet som regel delt mellem flere brygmestre, sådan at den enkelte har ansvaret for en del af produktionen.

Brygmestre er ansat inden for brancherne drikkevareindustri, engroshandel med føde- og drikkevarer samt fremstilling af andre maskiner.

Uddannelse

brygmester i arbejde
Eksperiment - Brygmesteren forsøger sig frem til nye produkter og højere kvalitet.

For at blive brygmester skal du have en brygmesteruddannelse (The Diploma Master Brewer Course). Uddannelsen er en privat international uddannelse, der foregår på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole i København. Undervisningssproget er engelsk.

For at blive optaget skal man beherske engelsk og som minimum have en B.Sc. inden for levnedsmiddel, kemisk eller farmaceutisk videnskab. Inden man afslutter uddannelsen skal man have haft mindst 9 måneders relevant ansættelse på et bryggeri.

Uddannelsesforløbet veksler mellem praktik på et bryggeri og teoretisk undervisning på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.

Uddannelsens teoretiske del er opbygget i to moduler og varer i alt 18 uger. Der er mulighed for at tage uddannelsen i et samarbejde med Københavns Universitet. Der er skriftlig eksamen efter hvert modul.

Den Skandinaviske Bryggerhøjskole udbyder også uddannelsen Diplombrygger (Diploma Craft Brewer). Den retter sig bl.a. mod ansatte på mikrobryggerier med mindst 2 måneders praktisk erfaring med brygning af øl. Uddannelsen består af 2 x 5 dages undervisning plus 2 dages undervisning, projektfremlæggelse og eksamen.

Begge uddannelser er betalingsuddannelser.

Arbejdsplads

Brygmestre ansættes på bryggerier, men kan også finde job i anden levnedsmiddelindustri og i medicinalindustrien. Se mere om Drikkevareindustri og Medicinalindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Brygmester43.878 kr.38.371 kr.39.081 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsen blandt brygmestre er god. Gennemgående bliver der kun uddannet det antal brygmestre, der er brug for i branchen.

Mere uddannelse

På enkelte bryggerier arrangeres kortere efteruddannelsesforløb for brygmestre - evt. i samarbejde med Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.