Foto af Forskningsbibliotekar
Job

Forskningsbibliotekar

En forskningsbibliotekar skaffer og udlåner bøger til brug for fx forskningsprojekter og studieopgaver.

Fakta

Arbejdssteder:
Forskningsbiblioteker på fx universiteter
Stillingsbetegnelser:
Forskningsbibliotekar, Dokumentalist, Informationsspecialist

Som forskningsbibliotekar vurderer og køber du litteratur til biblioteket. Du kan også have dine egne forskningsprojekter.

Forskningsbibliotekarer har en specialviden inden for et fagområde, fx historie, kunsthistorie, naturvidenskab eller lægevidenskab.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af forskningsbibliotekar
En forskningsbibliotekar hjælper to studerende med at finde det rigtige materiale.

Vurdering og indkøb af litteratur til biblioteket, fremskaffelse af informationer fra fx databaser, betjening og faglig vejledning af lånerne er de vigtigste arbejdsopgaver.

Arbejdet med at hjælpe lånerne kræver, at du holder dig orienteret i udviklingen og litteraturen inden for dit fagområde.

Det kræver også, at du kan søge den relevante litteratur frem i inden- og udenlandske databaser eller på internettet. Arbejdet med søgning af al relevant litteratur om et bestemt emne kaldes dokumentation.

Det kan tage lang tid at hjælpe en enkelt låner. Søgningen ender ofte med, at du skal skaffe bøger og tidsskrifter fra andre biblioteker i Danmark og fra biblioteker i udlandet.

Forskningsbibliotekaren har ofte ansvar for klassifikation af bogsamlingen.

Jobbet kan også rumme administrative eller ledelsesmæssige opgaver.

Arbejdet kræver sans for orden og systematik samt en god fantasi og kombinationsevne. Du skal også være serviceorienteret.

Som forskningsbibliotekar har du en videnskabelig baggrund, der også giver mulighed for forskning og udviklingsarbejde. Du kan kan blive ansat som forsker eller som videnskabelig medarbejder uden forskningsforpligtelse.

Dokumentalister har et lignende arbejde. De er ansat i eller er ledere af informations- og dokumentationsafdelinger i private og offentlige virksomheder eller institutioner.

For at blive ansat som forskningsbibliotekar skal man normalt have afsluttet eksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt, fx jura, musik eller kemi samt en bibliotekarisk videreuddannelse. Læs mere om det i artiklerne om alle humanistiske uddannelser på universiteterne, alle naturvidenskabelige uddannelser på universiteterne og alle samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne.

Arbejdsplads

Forskningsbibliotekarer arbejder fx på Det kgl. Bibliotek i København og Statsbiblioteket i Aarhus, på andre forsknings- og universitetsbiblioteker samt i dokumentations-, informations- og videnscentre. Se mere om branchen Biblioteker, museer mv.

Man kan også blive ansat ved større virksomheders biblioteker. Især virksomheder, der driver forskning, se Forskning og udvikling.

Endelig er forskningsbibliotekarer ansat til forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber på universiteter og professionshøjskoler, se Videregående uddannelsesinstitutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Forskningsbibliotekar32.535 kr.35.203 kr.35.335 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Forskningsbibliotekarer har mulighed for at ajourføre deres viden på kortere efteruddannelseskurser, som tilrettelægges af Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet.

Få mere at vide

Københavns Universitet
www.ku.dk

Danmarks Forskningsbiblioteksforening
www.dfdf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.