Foto af Arkitekt
Job

Arkitekt

Arkitekter planlægger og tegner bygninger, parker, brugsting osv.

Fakta

Arbejdssteder:
Selvstændige tegnestuer, Kommunale forvaltninger, Byggefirmaer
Stillingsbetegnelser:
Arkitekt, Landskabsarkitekt, Møbelarkitekt, Bygningsinspektør, Byplanarkitekt, Byggesagkyndig

De bruger meget tid ved tegnebordet og computeren, og de taler meget med kunderne og med de faggrupper, der fører deres idéer ud i livet.

Som arkitekt er du med til at udforme det miljø, vi lever i, hvad enten det drejer sig om boligkvarterer, møbler eller grønne områder. Arbejdsopgaverne kan være meget forskellige.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tegnestue
Tegnestue - Arkitekter arbejder meget ved tegnebordet og med computeren.

Du kan være med til at planlægge og udforme bygninger, landsdele og bydele, samt landskaber, parker og haver. Du kan også beskæftige dig med restaurering og byfornyelse og med design af møbler og brugsting. 

Er arkitekten fx ansat på en tegnestue, der har fået til opgave at tegne et nyt boligkompleks, består arbejdet i at udtænke, skitsere og udarbejde tegninger, som byggeriet kan gennemføres efter.

Arkitekten taler med kunden for at få præciseret ønsker og behov og kommer derefter med idéer til bygningens udseende og indretning. Med i overvejelserne er rummenes størrelse og form, materialer, lys, akustik, bygningens omgivelser og ikke mindst prisen. Som arkitekt kan man vise sine idéer ved hjælp af såvel blyant og akvarel som computergrafik, modelbygning og fotos/dias.

Når arkitekten og kunden er blevet enige om den endelige udformning, udarbejder arkitekten detaljerede tegninger til at bygge efter. Arkitekten samarbejder med bygningsingeniører om bygningens konstruktionsprincipper og detailudformning. Tekniske installationer som fx varmeanlæg tegnes af en ingeniør.

Arkitekten følger byggeriet ved jævnligt at tage ud og tale med de bygningsarbejdere og ingeniører, der arbejder på byggepladsen. Arbejdet er først slut, når byggeriet er færdigt, tegningerne er revideret, og byggemyndighederne har foretaget et endeligt eftersyn.

Arkitekter har mulighed for alene eller sammen med andre at deltage i såvel nationale som internationale arkitektkonkurrencer.

Ud over de nævnte traditionelle job kan arkitektuddannelsen også føre til arbejde med design inden for den grafiske verden eller multimedieområdet samt arkitekturformidling generelt.

Jobbet kræver en god forestillingsevne og evne for at tegne samt sans for proportioner, materialer og farver.

Nogle arkitekter vurderer bygninger til salg og udarbejder de såkaldte tilstandsrapporter.

Arbejdsplads

Af de beskæftigede arkitekter er ca. 1/3 offentligt ansatte, især på tegnestuer i de kommunale forvaltninger. 2/3 arbejder i den private sektor, enten som ansatte eller som selvstændige.

Arkitekter kan være beskæftiget med gennemførelse af byggeprojekter, herunder tilsyn på byggeriet, se mere om Bygge- og anlægsvirksomhed. Andre arbejder med udvikling af konkrete projekter inden for byggeri eller planlægning, se mere om Arkitekter og rådgivende ingeniører. 

Andre områder er arbejde med planlægning og forvaltning i regioner og kommuner, se Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Arbejde med bygningsarkitektur35.882 kr.37.180 kr.38.612 kr.
Arbejde med by- og trafikplanlægning44.751 kr.-37.229 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Selvstændigt praktiserende arkitekter får honorar, hvis størrelse er afpasset efter den opgave, de udfører.

Fremtidsmuligheder

Som arkitekt kan man oprette selvstændig virksomhed. Oplysninger om etableringsvilkår m.v. får man hos Akademisk Arkitektforening.

De nyuddannede arkitekter bliver især ansat i den private sektor. Beskæftigelsesmulighederne er helt afhængige af konjunkturerne i byggebranchen. En del søger til udlandet for at arbejde.

Mere uddannelse

Arkitekter kan deltage i efteruddannelseskurser, der tilrettelægges af Akademisk Arkitektforening, Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets Arkitektskole. Sidstnævnte udbyder også en masteruddannelse i design.

På Copenhagen Business School kan arkitekter tage en Master of Business Administration, som retter sig specielt mod bygge- og anlægssektorens særlige vilkår.

Få mere at vide

Akademisk Arkitektforening
www.arkitektforeningen.dk

Forbundet arkitekter og designere
www.faod.dk

Arkitektskolen Aarhus
www.aarch.dk

Kunstakademiets Arkitektskole
www.kadk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.