hr-konsulent, personalemedarbejder
Job

HR-konsulent

Som HR-konsulent arbejder du med de forhold i virksomheder, der har med de ansatte og deres forhold at gøre.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivningsfirmaer, headhunting-virksomheder, revisionsfirmaer
Stillingsbetegnelser:
HR-konsulent, Personalekonsulent, Uddannelseskonsulent, Virksomhedsrådgiver, Headhunter, Mentor, Jobrådgiver, Udviklingskonsulent

Dine ydelser kaldes som regel Human Resource Management eller Human Resource Development (HRD).

HR-konsulenten beskæftiger sig med personalejura, personaleprocesser, forhandling med faglige organisationer, overenskomstspørgsmål, individuelle og kollektive lønaftaler, arbejdsmarkedet generelt samt organisatoriske ad hoc-projekter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Hr-konsulent
At finde den rigtige medarbejder til et bestemt job kræver menneskekundskab og empati.

Om personalemedarbejdere ansat i virksomhedernes personaleafdeling, se Personalemedarbejder.

HR-konsulentarbejde omfatter rådgivning vedrørende personaleforhold og rekruttering af medarbejdere for kundevirksomheder. Gennem sparring med virksomhedens ledelse yder konsulenten bistand ved rekruttering af medarbejdere på ledelsesniveau (herunder såkaldt headhunting), tilrettelæggelse af virksomhedens personalepolitik og uddannelsesprogrammer for virksomhedens medarbejdere.

HR-konsulenten kan repræsentere arbejdsgiveren over for de ansatte i spørgsmål vedrørende løn, skat og andre skatte- og personalemæssige spørgsmål, men er ikke ansvarlig for ledelse af og tilsyn med virksomhedens ansatte.

HR-konsulenter sidder typisk inde med stor erfaring og bred viden om det danske arbejdsmarked, et bredt kendskab til kvalifikationer og kompetencer samt viden om uddannelse og efteruddannelse.

Konsulenten kan beskæftige sig med lønforhandlinger, efteruddannelse, arbejdsmiljø samt med ansættelser og afskedigelser. Hvor bredt eller specialiseret du kommer til at arbejde, afhænger af kundevirksomhedens størrelse og organisering.

Rekruttering. Formidling af personale kan typisk ske på permanent eller projektbasis.

Såkaldt headhunting foregår på flere niveauer, hvor HR-konsulenten går efter ledere, sælgere, regnskabsfolk, it-specialister og andre. Konsulenten tager i en søgefase diskret kontakt til personer, som har ansøgt tilsvarende stillinger og som der ligger anbefalinger på.

Andre metoder er rekruttering via annoncer på nettet, i aviser eller andre kanaler. Rekrutteringsfirmaet kan også blive kontaktet af personer med ønske om at finde et lederjob i en virksomhed. Endelig kan rekruttering ske ved en kombination af de to: HR-konsulenten afsøger markedet og annoncerer stillingen samtidig.

Omplacering. HR-konsulenter arbejder desuden som rådgivere for virksomheder, der skal ansætte eller afskedige et større antal medarbejdere, fx ved omplacering og afskedigelser af medarbejdere i forbindelse med strukturændringer og besparelser i offentlige eller private virksomheder.

Konsulenten forsøger at omplacere berørte medarbejdere, inden der træffes beslutning om afskedigelse. Konsulenten planlægger i samarbejde med virksomhedens HR-afdeling, hvordan den samlede proces skal forløbe og afsøger sammen med ledelsen muligheder for frivillige fratrædelsesordninger og omplaceringer.

Konsulenten gennemfører eller medvirker ved en række individuelle, coachende samtaler med fokus på medarbejderens afklarings-, vejlednings- og jobsøgningsproces.

HR-konsulenter kan være certificeret i brugen af erhvervspsykologiske testværktøjer. Testen følges op af en samtale, hvor kandidaten får tilbagemelding med særligt fokus på styrker og begrænsninger i forhold til jobmuligheder.

Virksomhedspraktik giver virksomheder mulighed for at rekruttere nye medarbejdere til funktioner, hvor der er brug for indledende oplæring og indøvning, eller hvor virksomheden har behov for at få afprøvet en medarbejders faglige og sociale færdigheder.

Konsulenten kan medvirke ved genplacering af medarbejdere gennem forskellige tilskudsordninger og ansættelsesformer: virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, voksenlærlinge, mentorordninger og videnpilot.

Konsulenten rådgiver om de muligheder, som en sådan ansættelse giver virksomheden og rådgiver om de gældende regler for ordningerne.

Konsulenten formidler ansættelse af videnpiloter. En videnpilot har en uddannelse på kandidatniveau som minimum. Mange små og mellemstore virksomheder råder over begrænsede muligheder for innovation og udvikling. Ansættelse af en videnpilot kan give det input, der giver virksomheden nye muligheder.

HR-konsulenten yder individuel sparring og coaching af den ansatte.

Mentor. Nogle HR-konsulenter tilbyder mentorordninger, når en eller flere personer har brug for en ekstraordinær indsats for at kunne opnå eller fastholdes i job.

Mentoren kan være en støtte på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionen, men der kan også iværksættes sociale mentorforløb, hvor mentor ikke nødvendigvis er tilknyttet en virksomhed eller uddannelsesinstitution. Konsulenten kan fx samarbejde med jobcentre om funktionen som mentor.

HR-konsulenter kan også arbejde med individuelle, vejledende samtaler, rådgivning om jobsøgning, eller formidling af netværkssamtaler, hvor kandidaten deltager i et antal samtaler med potentielle virksomheder, formidlet af konsulenten.

Karrierecoaching. HR-konsulenter kan endelig yde individuel karrierecoaching, se mere i Coach.

Arbejdsplads

HR-konsulenter er ansat i konsulent- og rådgivningsvirksomheder, der leverer ydelser om personaleforhold til kundevirksomheder. Se mere om brancherne Advokatvirksomhed, Revision og bogføring samt Virksomhedskonsulenter.

De kan også være ansat i vikarbureauer som kundekonsulenter, se Arbejdsformidling og vikarbureauer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR40.662 kr.48.697 kr.37.703 kr.
Arbejde med personaleudvikling og -oplæring 39.763 kr.-38.700 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger.

Fremtidsmuligheder

Konsulentopgaver inden for Human Ressource-området udgør en relativt lille del af konsulentbranchen. De største aftagere er statslige og kommunale virksomheder samt virksomheder inden for videnservice, der bl.a. inkluderer advokat-, management- og revisionsvirksomheder.

Personaleadministration er et jobområde i vækst, hvad der giver job til flere medarbejdere. Stillingerne besættes som oftest med personer med flere års erfaring fra arbejde i virksomhedernes personaleafdelinger.

HR-konsulenter kan etablere egen virksomhed som selvstændig konsulent. Få information om hjælp og støttemuligheder for iværksættere hos Erhvervsstyrelsen: www.erhvervsstyrelsen.dk

Mere uddannelse

Der findes relevante efteruddannelseskurser i såvel privat som offentligt regi. Kontakt forskellige fagforbund, brancheforeninger og interesseorganisationer for at få mere at vide.

Få mere at vide

Managementrådgiverne (MR)
www.mr.di.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.