Foto af Fængselsfunktionær
Job

Fængselsfunktionær

Som fængselsfunktionær arbejder du i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Fakta

Arbejdssteder:
Arresthuse, Fængsler
Stillingsbetegnelser:
Fængselsfunktionær, Fængselsbetjent, Transportbetjent

Kriminalforsorgen sørger for, at frihedsstraffe bliver afsonet, og at de indsatte bliver støttet og motiveret til at leve en tilværelse uden kriminalitet. Dit arbejde indeholder såvel sikkerheds- og kontrolopgaver over for de indsatte som pædagogiske opgaver. Du skal fx støtte og motivere de indsatte i en personlig udvikling, så deres muligheder for at klare sig efter afsoningen bliver bedre.

Du har også almindeligt sagsbehandlingsarbejde og ledsager desuden de indsatte under udgang til besøg hos familien eller til møder hos sociale myndigheder og lignende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fængselsfunktionær
Visitation - Fængselsfunktionæren har gennemsøgt en fanges celle for narkotika.

Sikkerheds- og kontrolfunktionen går blandt andet ud på at ledsage de indsatte ved retsmøder, hjemmebesøg, og når de skal overføres til andre fængsler. Du skal også visitere de indsatte, deres celler og opholdsrum.

I sjældne tilfælde kan man komme ud for at skulle anvende fysisk magt, blandt andet for at opretholde ro og orden, hindre flugt, selvbeskadigelse eller selvmord.

Fængselsfunktionærer fungerer også som sagsbehandlere for de indsatte, blandt andet ved at tale med dem om deres problemer. Det kan være praktiske spørgsmål i dagligdagen vedrørende fagforening, sygesikring, familieforhold, eller problemer med at finde arbejde og bolig efter løsladelsen.

Fængselsfunktionærer giver råd og vejledning eller formidler kontakt til socialrådgivere, lærere o.l.

En anden opgave kan være at hjælpe de indsatte i gang med fritidsbeskæftigelser og arbejde i fængslet.

Transportbetjent

Som noget nyt har Kriminalforsorgen overtaget politiets ansvar for transport og bevogtning af indsatte uden for landets fængsler, fx transport til hospitaler, lægebesøg og retssale. Der er oprettet en ny 2-årig uddannelse som Transportbetjent.

Arbejdsplads

Fængselsfunktionærer kan være tilknyttet såvel arresthuse som åbne og lukkede fængsler landet over. I arresthusene sidder folk, som endnu ikke har modtaget deres dom eller afsoner hæfte- eller korte fængselsstraffe, mens fængslerne alene benyttes til personer, der er idømt fængselsstraf. Man arbejder skiftevis i dag-, aften- og nattjeneste.

Fængselsfunktionærer er ansat i Kriminalforsorgen, se mere i Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fængselsbetjent under uddannelse--27.086 kr.
Fængselsbetjent--29.690 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Der ydes tillæg for skifteholds- og natarbejde. Desuden udbetales et stedtillæg afhængig af de enkelte fængsler.

Fremtidsmuligheder

Efter nogle års ansættelse kan man avancere til mellemleder eller leder, fx værkmester. Ved udvælgelsen til lederstillinger lægges der vægt på, at man har gennemført og bestået Kriminalforsorgens interne udvælgelsesforløb og lederuddannelse.

For at blive fængselsinspektør skal du være uddannet jurist.

Mere uddannelse

Se Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Få mere at vide

Dansk Fængselsforbund
www.danskfaengselsforbund.dk

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
www.kriminalforsorgen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.