job og arbejdsmarkedet i Danmark

Teknisk sundhedsarbejde

Jo mere teknisk avanceret sygdomsbehandling bliver, jo flere arbejder med udvikling og anvendelse af teknisk udstyr i behandlingen.

Audiologiassistenter, ørepropteknikere, optikere, bandagister og ortopædiskomagere arbejder med hjælpemidler til afhjælpning af nedsat førlighed eller tab af sanser.

Neurofysiologer, radiografer og hospitalsfysikere betjener teknisk udstyr i forbindelse med diagnosticering og behandling af sygdomme.

De fleste job findes på arbejdspladser i sundhedsvæsnet, men en stigende andel findes desuden i virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.