Foto af Handicaphjælper
Job

Handicaphjælper

En handicaphjælper er ansat som personlig hjælper for et menneske med et fysisk handicap.

Fakta

Arbejdssteder:
Brugernes private hjem eller bofællesskaber
Stillingsbetegnelser:
Handicaphjælper, Handicapmedhjælper, Personlig assistent

Den handicappede behøver hjælp til fx personlig pleje, madlavning og til at klæde sig af og på - og til transport.

Der er ingen krav til uddannelsesbaggrund. Mange handicaphjælpere er studerende, eller de har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af handicaphjælper
Arbejdet forudsætter lyst og vilje til at arbejde med mennesker med handicap.

Som handicaphjælper arbejder du som personlig hjælper for mennesker med et fysisk handicap. Du bliver ansat af den handicappede.

Det er brugeren, der planlægger og instruerer dig i arbejdet. Arbejdet tager udgangspunkt i brugerens hjem. Arbejdsopgaverne er meget alsidige og bliver udført i tæt samarbejde med brugeren.

Alle hjælperjob indeholder i større eller mindre grad hjælp til personlig pleje og hygiejne, af- og påklædning, daglig husholdning og andre praktiske opgaver som løft, hjælp med kørestol og eventuelt skift af iltflasker på en respirator. Lettere sekretæropgaver kan indgå i arbejdsområdet.

Du tager brugeren overalt og fungerer ofte som chauffør, når der er behov for transport til behandlinger, på arbejde, til undervisning eller til deltagelse i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer.

En handicaphjælper skal være fysisk stærk, praktisk anlagt, moden, stabil og fleksibel. I de fleste stillinger skal man have kørekort og rutine som bilist.

Det kræver tålmodighed og selvstændighed, at man er åben og udadvendt, og at man trives med varierende og udfordrende opgaver. Arbejdet kan være belastende både fysisk og psykisk.

Arbejdstiden fastlægges i et vist antal vagter og kan variere meget - lige fra en månedlig vagt til fuldtidsarbejde. Ofte har et menneske med et betydeligt handicap flere hjælpere, som afløser hinanden.

Du skal planlægge arbejdet, så du ikke bliver overbelastet. Somme tider foregår din instruktion som et samarbejde mellem forvaltningen og brugeren, jf. kommunens almindelige vejledningspligt, og der kan også deltage ansatte fra den kursusvirksomhed for hjælpere, som udbydes på social- og sundhedsskolerne.

Handicaphjælpere er ikke omfattet af de kollektive aftaler om sikkerhed på arbejdspladsen, men Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsenet giver gode råd om handicaphjælpernes arbejdsmiljø.

Arbejdsplads

Arbejdet udføres i brugerens private hjem eller bofællesskab.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2014), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Handicapmedhjælper, private24.511 kr.26.059 kr.-
Handicapmedhjælper, institutioner og hospitaler30.526 kr.25.738 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fag og Arbejde (FOA) har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en standardkontrakt for handicaphjælpere, som kommunen kan vælge at anbefale. Kontrakten giver på nogle punkter bedre vilkår end de lovmæssige minimumskrav. Derfor skal den handicappede altid rådføre sig med sin kommune, inden kontrakten udfyldes for at sikre at der er dækning for udgifterne. Ved at bruge standardkontrakten sikrer både arbejdsgiveren (den handicappede) og arbejdstageren (handicaphjælperen) at der er orden i løn- og ansættelsesforholdet.

Fremtidsmuligheder

Der er gode beskæftigelsesmuligheder, hvis du har stabil og har gå-på-mod.

Der er andre muligheder for at hjælpe handicappede. Du kan blive ansat af kommunen enten som ledsager til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som kontaktperson for døvblinde.

Kommunen skal også give tilbud om støtte til personer med sindslidelser. For at blive ansat som støtte- og kontaktperson i kommunen skal du have en relevant - oftest socialpsykiatrisk - baggrund, fx ergoterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.

Man kan også ansættes som personlig assistent til de praktiske arbejdsfunktioner i erhverv, som personer med synsnedsættelse, alvorligt hørehandicap eller meget betydelig nedsat funktionsevne ikke selv kan klare. Det er det lokale jobcenter, der bevilger den personlige assistent, som så ansættes af den virksomhed, hvor brugeren er ansat, eller i brugerens egen virksomhed.

Mere uddannelse

Der er ingen grunduddannelse til handicaphjælper. Handicaphjælpere kan uddanne sig gennem arbejdsmarkedsuddannelser og andre fagrettede kurser på social- og sundhedsskolerne.

Der er AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Du har mulighed for at få tilskud til kurset, transport osv.

Få mere at vide

Bruger- og Hjælperformidlingen
www.formidlingen.dk

Center for Ligebehandling af Handicappede
www.clh.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Fag og Arbejde (FOA)
www.foa.dk

Kommunernes Landsforening (KL)
www.kl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.