job og arbejdsmarkedet i Danmark

Rengøring, ejendomsservice og renovation

I dette område findes rengøringsjob af enhver art, både på hospitaler, kontorer, i busser, tog og fly samt i private hjem.

Desuden er her job med ejendomsservice, betjening af varmeanlæg, både i ejendomme og på kraftværker, foruden job på vaskerier og i renserier.

Endelig er her arbejde med renovation, både indsamling af affald og avanceret deponering, bortskaffelse og genbrug af affaldsrester, nu som nye produkter.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.