job og arbejdsmarkedet i Danmark

Socialrådgivning mv.

I velfærdssamfundet findes en række job, der tager sig af de problemer af social karakter og problemer med misbrug.

Socialrådgivere er især ansat inden for offentlig administration, på hospitaler, asylcentre og i kriminalforsorgen.

De finder også job i private virksomheder samt i andre sociale foranstaltninger.

Misbrugsbehandleren er en uddannet terapeut, der hjælper mennesker med alkohol-, narkotika- eller anden form for misbrug. De arbejder samme steder som socialrådgivere foruden i forskellige organisationer og foreninger.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.