Foto af Pædagogmedhjælper
Job

Pædagogmedhjælper

Pædagogmedhjælpere passer børn i dag- og døgninstitutioner.

Fakta

Arbejdssteder:
Vuggestuer, Børnehaver, Spædbørnshjem, Børnehjem
Stillingsbetegnelser:
Pædagogmedhjælper, Pædagogisk assistent

De deltager i det daglige pædagogiske arbejde, der blandt andet handler om at lege med børnene og give dem udviklingsmæssige udfordringer. Jobbet kan både være et job for unge i en kortere periode og et varigt arbejde for voksne.

Opgaverne varierer, afhængigt af om arbejdet finder sted på en daginstitution eller en døgninstitution. Arbejdet kan være fysisk og psykisk krævende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af medhjælper og barn
Nærhed og omsorg - Pædagogmedhjælpere kommer i tæt kontakt med børnene.

Som pædagogmedhjælper arbejder du sammen med uddannede pædagoger, og grænserne mellem dit og deres arbejde er flydende, selvom pædagogerne i kraft af deres uddannelse har et større ansvar. Deres uddannelse giver dem en større viden og indsigt, når det angår den pædagogiske planlægning på institutionen og rådgivningen til forældrene.

Arbejdet kræver, at du er selvstændig og ansvarsbevidst, og at du har både evne og vilje til samarbejde. Du skal kunne lytte, inspirere og omsætte idéer til handling.

I en daginstitution er du med til at skabe de rammer, der giver børnene mulighed for at udvikle sig og have det godt. Det betyder rammer for oplevelser og fælles aktiviteter børn og voksne imellem, og rammer for leg og kammeratskabsdannelse på børnenes egne vilkår.

Du er med i daglige aktiviteter som at træne børnenes færdigheder i fx at tage tøj af og på og gå på toilettet, eller når der skal gås tur eller ryddes op. I det daglige samvær med børnene skal din adfærd som voksenperson sammen med pædagogerne virke som en rollemodel for børnene.

Du deltager også i pædagogiske projekter og i forældremøder, arrangementer o.l.

I døgninstitutioner har du andre funktioner. Årsagen til at anbringe børn og unge uden for eget hjem spænder fra akutte behov for forsørgelse til behandlingsforløb på grund af manglende social og følelsesmæssig tilpasning. Formålet er at skabe glade og trygge børn og unge, som kan fungere såvel i familien som i andre sammenhænge.

Du deltager som pædagogmedhjælper både i det pædagogiske arbejde og i de praktiske funktioner, som er på en døgninstitution i forbindelse med madlavning, rengøring, tøjvask, vagt- og pedelfunktioner m.v.

Du har i begrænset omfang kontakt til pårørende, andre samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, men du deltager i møde- og kursusvirksomhed med det øvrige personale.

For at blive ansat i en daginstitution skal du normalt være fyldt 17 år. I en døgninstitution skal du normalt være fyldt 18 år. Ledige stillinger annonceres på internettet, i fagblade, dagspressen og lokalaviser.

Har du afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende undervisning, har du mulighed for at blive optaget på den pædagogiske assistentuddannelse.

En pædagogisk assistent har en større faglig viden end de ufaglærte medhjælpere. Det betyder, at assistenten i højere grad kan aflaste pædagogerne i deres opgaver.

Assistenten har et større kendskab til børns udvikling og kan i højere grad selvstændigt iværksætte aktiviteter med et pædagogik sigte. De kan desuden deltage mere aktivt i samarbejdet med forældrene. I kraft af deres teoretiske viden, kan de overskue og arbejde med en større gruppe  børn.

Pædagogiske assistenter aflaster pædagogerne mere i planlægningen af det pædagogiske arbejde, i sær på specialområdet og på behandlingshjem.

Arbejdsplads

På daginstitutionsområdet ansættes pædagogmedhjælpere i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skolefritidsordninger (SFO) og puljeinstitutioner, på pædagogisk ledede legepladser og i børnehaveklasser, på private skoler og friskoler samt ved særlige daginstitutioner for børn med fysiske eller psykiske handicap. Se mere om Daginstitutioner og dagcentre.

På døgninstitutionsområdet arbejder pædagogmedhjælpere på spædbørnshjem, børnehjem, skole- og behandlingshjem, observationshjem, ungdomspensioner, familieinstitutioner osv., Se mere om branchen Plejehjem mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indkomst pr. måned for nyuddannede (2015), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Pædagogisk assistent, Pædagogmedhjælper24.110 kr.22.503 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Lønnen for pædagogiske assistenter er en smule højere end for medhjælpere.

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mange stillinger er på deltid. I nogle instititioner er det muligt at kombinere deltidsansættelse med servicefunktioner inden for køkken- og rengøringsområdet, fx som serviceassistent.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) tilrettelægger efteruddannelse for pædagogmedhjælpere.

Du kan også vælge at tage Akademiuddannelsen i socialpædagogik.

Få mere at vide

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.