Foto af Plastmekaniker
Job

Plastmekaniker

Som plastmekaniker arbejder du på virksomheder, der fremstiller produkter i plast.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder i plastindustrien
Stillingsbetegnelser:
Plastmekaniker, Industritekniker-plast

Det kan fx være dele til biler, maskiner og elektroniske artikler, emballage, husholdningsartikler og andre brugsgenstande.

Du er med til at vedligeholde og reparere maskiner og produktionsanlæg, der bruges ved fremstillingen. Du arbejder også med at programmere computerstyrede anlæg.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af plastmekaniker
Plastmekanikeren reparerer en computerstyret maskine.

Vedligeholdelsen består i jævnligt at gå maskiner og anlæg efter. Du skal rense, smøre og justere de enkelte dele og udskifte dele, der er slidte. Ofte skal du selv fremstille reservedele.

Hvis et produktionsanlæg ikke fungerer, som det skal, finder plastmekanikeren fejlen og retter den. Derfor skal man have nøje kendskab til de forskellige plastmaskiner. Man bruger tegninger og diagrammer, der viser, hvordan maskiner og anlæg er opbygget.

Plastmekanikere arbejder hovedsageligt med cnc-styrede værktøjsmaskiner, fx cnc-drejebænke, cnc-fræsere og cnc-boremaskiner. Cnc står for computer numerical control og betyder computerstyring af maskiner. De programmerer dem og kontrollerer, at produktionen forløber tilfredsstillende.

Arbejdsplads

Plastmekanikere er ansat på industrivirksomheder, der fremstiller produkter af alle mulige slags i plast og gummi. Se mere om Plast- og gummiindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2016), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Plastmekaniker30.830 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er rimeligt gode muligheder for at få arbejde som plastmekaniker.

Mere uddannelse

Der tilbydes en række AMU-uddannelser inden for bl.a. Maskin- og værktøjsområdet.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.