Foto af Vvs-energitekniker
Job

Vvs-energitekniker

Som vvs-energitekniker installerer og reparerer du centralvarme-, fjernvarme- og ventilationsanlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Gas-, Vand- og sanitetsmestre, Kloakmestre, Vandværker, Gasværker, Industrivirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Vvs-energitekniker, Ventilationstekniker, Gastekniker (montør), Rørsmed, Rørlægger, Oliefyrstekniker

Det kan fx være i parcelhuse, ejendomskomplekser og fabriksbygninger.

Vvs-teknikere kaldte man tidligere også for rørsmede. Der findes også industrirørsmede. Deres arbejde er lidt anderledes og foregår ofte på store virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af energitekniker
Blik for energi - Energitekniker monterer ventilationskanaler.

Som energitekniker kan du også udføre sanitære installationer (udstyr til badeværelser, toiletter osv.) i fx beboelsesejendomme. Du reparerer afløb og opsætter vaske, wc'er, skylleanlæg m.v. Du installerer også forskellige anlæg til vandbesparelse og anlæg, der udnytter vedvarende energi, fx solenergi.

Vvs-energiteknikere etablerer og vedligeholder også bygas- og vandrørledninger og rørledninger til fjernvarme under gader og veje.

De laver også naturgasinstallationer. Gasinstallationer omfatter både gasledninger og opstilling af kedelanlæg, radiatorer, gasmålere, vandvarmere, komfurer og andre indretninger, der bruger gas.

Oliefyrsteknikere vedligeholder og reparerer oliefyrsanlæg i både enfamiliehuse og større bygninger.

Serviceteknikere arbejder med service og fejlfinding på PLC-styrede anlæg (computer brugt til automation af produktionsmaskiner i industrien) og tilsyn med anlæggene. Desuden instruerer de det personale, der arbejder med anlæggene, ligesom de laver administrativt arbejde i forbindelse med servicekontrakterne.

Nogle ernergiteknikere arbejder som rådgivere inden for indeklima-området.

Arbejdsplads

Energiteknikere arbejder hos gas-, vand- og sanitetsmestre, hos kloakmestre, ved vandværker og gasværker, i firmaer der arbejder med vedvarende energi samt i industrivirksomheder. Arbejdet foregår dels på værksteder og byggepladser, dels i eksisterende byggeri.

Se mere om brancherne Bygningsinstallation, Metalvareindustri, Maskinindustri samt Fremstilling af vindmøller, pumper mv.

Energirådgivere kan være ansat i rådgivende ingeniørfirmaer, hos vvs-installatører eller i en kommunes tekniske forvaltning.

Oliefyrsteknikere er typisk ansat i et VVS-firma.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2016), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Oliefyrstekniker29.813 kr.32.396 kr.-
Gastekniker33.445 kr.--
Naturgastekniker47.137 kr.--
Varmemontør, Ventilatormontør34.686 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Vvs-energiteknikere kan oprette selvstændig virksomhed som installatør eller kloakmester. Selvstændige kan evt. tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen.

Der er gode beskæftigelsesmuligheder for energiteknikere.

Mere uddannelse

Der tilbydes bl.a. AMU-kurser inden for Installation og service inden for VVS-området.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.di.dk

TEKNIQ - Installatørernes organisation
www.tekniq.dk

Arbejdsgiverne - Industri & Håndværk
www.arbejdsgiverne.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Se hvad man arbejder med i forskellige virksomheder.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.