foto af astronaut
Job

Astronaut

Som europæisk astronaut beskæftiger man sig primært med fysiologisk forskning.

Fakta

Arbejdssteder:
European Space Agency i Køln, Tyskland
Stillingsbetegnelser:
Astronaut

Desuden hjælper man med at servicere den internationale rumstation ISS, der kredser om jorden. Få astronauter kan være heldige at komme med på en rejse ud i rummet. De fleste befinder sig det meste af arbejdstiden på jorden.

For at blive optaget i det europæiske astronautkorps, skal man udvælges og derefter i gennem mange års træning. Som astronaut skal man være indstillet på at arbejde en del i udlandet, særligt i Tyskland, USA og Rusland.

Læs om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af astronaut
Det tomme rum - Astronaut med Jorden som baggrund.

Danmark har som medlem af European Space Agency (ESA) mulighed for at få optaget kvalificerede kandidater i astronautkorpset.

Som europæisk astronaut vil man i første omgang komme til at arbejde med den internationale rumstation, der kredser om Jorden, men det er også muligt, at en dansk astronaut i fremtiden kan komme med på mission til Månen.

Bemandet rumforskning er for tiden stærkt knyttet til den internationale rumstation (ISS), der kredser rundt om Jorden i en højde af 335-460 kilometer. Et kredsløb tager ca. 90 minutter.

Rumstationen er beboet af et skiftende antal astronauter, typisk fire til seks, som opholder sig deroppe i flere måneder ad gangen. Enkelte astronauter, deriblandt de europæiske, opholder sig kun på stationen kortere tid.

Rumstationen er på størrelse med en fodboldbane, når de store solpaneler medregnes. De europæiske astronauters opgave har været at hjælpe med at færdigbygge ISS. Fremover vil de være beskæftiget med at udføre forskning for europæiske forskere, samt foretage mindre serviceopgaver af udstyret på rumstationen.

I rumstatiuonens laboratorium lever og udfører astronauter forsøg i vægtløshed. Forsøg der giver os viden om sundhed, materialer, teknologi mm.

Den første danske astronaut, Andreas Mogensen, deltog i en vellykket mission til den Internationale Rumstation i september 2015. Se mere om IRISS-missionen på DTU-Space.

Ud over fysiologisk forskning, som Danmark har en særlig stor andel i, forskes der i materialer, væsker, krystaller m.m.

European Space Agency har ikke selv nogen rumfartøjer, som kan bruges til at fragte astronauter til og fra rummet. Derfor får de europæiske astronauter et lift med et af de russiske rumfartøjer.

 

Arbejdsplads

Det europæiske astronautkorps EAC har hovedkvarter i Köln i Tyskland og er en del af European Space Agency, ESA.

Indkomst

Indkomsten for en dansk astronaut ansat i ESA, kendes ikke.

Fremtidsmuligheder

Danmark har, som medlem af European Space Agency, ESA, mulighed for at få optaget kvalificerede kandidater i korpset på lige fod med de øvrige deltagerlande.

Danmark bidrager hvert år med 200 millioner kroner til ESA, og der er har dansk deltagelse i størstedelen af ESA’s programmer. Halvdelen af disse midler går til de obligatoriske programmer, der blandt andet omfatter det videnskabelige program.  

Danmark har desuden deltaget i næsten alle ESA’s ikke obligatoriske programmer gennem tiden, men med særligt fokus på jordobservation og bemandet rumfart samt i mindre grad telekommunikation og teknologiprogrammerne.

De fleste astronauter fortsætter karrieren med andre opgaver inden for rumfart og forskning. Se en beskrivelse af karriereforløbene for de europæiske astronatter på ESA's hjemmeside.

Om uddannelsen

European Space Agency (ESA) i Køln uddanner egnede kandidater til optagelse i astronautkorpset.

De få, som bliver optaget, skal gennem flere års træning, før de kan gøre sig håb om at blive sendt i kredsløb om Jorden. Meget af træningen foregår på ESA's astronautcenter i Köln, men astronauterne træner også i Houston i USA og i Star City ved Moskva i Rusland.

En enkelt dansker, Andres Mogensen, har gennemgået uddannelsen til astronaut. I 2009 blev han udvalgt blandt over 8400 ansøgere. Han deltog i sin første rumfærd i september 2015 til den internationale rumstation ISS.

En nærmere beskrivelse af uddannelsen til astronaut findes på ESA's hjemmeside.

Få mere at vide

DTU-Space
www.space.dtu.dk

European Space Agency
www.esa.int

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.