Foto af Agronom
Job

Agronom

Som agronom er du specialist i planter til fødevarer på et højt videnskabeligt niveau.

Fakta

Arbejdssteder:
Skoler, Private firmaer, Kommuner og staten
Stillingsbetegnelser:
Agronom, Underviser, Forsker, Konsulent, økolog

Mange agronomer forsker og underviser i fx dyrkningsmetoder eller udviklingen af nye afgrøder på landbrugsskoler. Du kan også vælge at forske i lige netop det felt, der interesserer dig, eksempelvis genetik, medicinske planter eller miljø.

Andre vælger at arbejde med den administrative side af landbrug, natur og miljø i kommunal forvaltning. Der findes desuden gode muligheder for at rejse ud som agronom og arbejde på fx DANIDAs eller EUs ulandsprojekter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af agronom
Specialist i majs - Agronom, som rådgiver om dyrkning af majs.

Nogle agronomer arbejder som lærere på landbrugsskoler, hvor de uddanner landmænd og jordbrugsteknologer. På Københavns og Aarhus Universiteter, underviser og forsker de i områderne inden for fødevareproduktion og miljø.

I kommunerne arbejder agronomerne med kommune- og lokalplanlægning samt med miljøkontrol i forbindelse med landbruget og inden for gartneriet.

I Miljøministeriet og i Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri er agronomer med til at lave love for landbruget. De arbejder også med administration af EU-lovgivning og behandling af sager.

Hvis du som agronom gerne vil arbejde med rådgivning, kan du blive konsulent i landbruget eller inden for gartneri, frugtavl og prydplanter.

En landbrugskonsulent rådgiver landmændene og giver sin viden og erfaring videre, ofte inden for et speciale, fx frøavl, grøntsager, eller inden for økologi.

Agronomer kan også arbejde i ulandene. I Danmark er det DANIDA, der udsender agronomer, men de kan også blive udsendt af internationale organisationer under fx EU og OECD.

Arbejdsplads

De fleste agronomer arbejder på landbrugsskoler, tekniske skoler eller på universiteter. Her underviser eller forsker de. Se mere om Videregående uddannelsesinstitutioner og Forskning og udvikling.

Landbrugskonsulenter arbejder på rådgivningscentre under, fx Videncentret for Landbrug, som er en privat organisation. Se mere i Anden videnservice.

I det offentlige ansætter både staten og kommunerne agronomer, se Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2016), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Agronom, agronomkonsulent, agronomtekniker33.580 kr.33.840 kr.32.499 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsudsigter

Jobbet som agronom giver mulighed for at arbejde mange forskellige steder, og gør det muligt at skifte karriere undervejs. 10 år efter endt uddannelse arbejder agronomer typisk med:

  • Fire ud af ti underviser eller forsker på landbrugsskoler, tekniske skoler eller universiteter, fx Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet eller de arbejder med administration.
  • En fjerdedel arbejder som konsulenter inden for landbruget.
  • En anden fjerdedel er ansat i private firmaer.
  • En lille gruppe arbejder ved kommunerne eller er taget til udlandet.

Mere uddannelse

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har kurser for agronomer. Der findes også masteruddannelser samme sted og på andre universiteter.

Få mere at vide

Jordbrugsakademikerne (JA)
www.ja.dk

Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR)
www.dlbr.dk

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk

Landbrug & Fødevarer
www.lf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Lone Husted Sørensen er 46 år og uddannet agronom. Hun er ansat i Odsherred Kommune som...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.