Foto af Skibsingeniør
Job

Skibsingeniør

En skibsingeniør kan beskæftige sig med flere forskellige opgaver inden for skibsindustrien og andre industrier.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivende ingeniørvirksomheder, Skibsværfter og rederier, Skibsklassificeringsbureauer, Søfartsstyrelsen og Søværnet
Stillingsbetegnelser:
Skibsingeniør

Det kan fx være konstruktion af skibe og energianlæg eller tilrettelæggelse af skibenes drift samt udarbejdelse af budgetter. Som skibsingeniør skal du være dygtig til matematik og fysik, og du skal have en evne til at planlægge og organisere.

Det er vigtigt, at du har et stort overblik over produktionen af fartøjerne. Skibsingeniører kan bl.a. finde beskæftigelse på skibsværfter og rederier eller i rådgivende ingeniørfirmaer, men det er også muligt at starte egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skibsingeniører
Skibsingeniører diskuterer en løsningsmodel på en konstruktion.

Som skibsingeniør arbejder du med projektering og konstruktion af forskellige typer fartøjer, fx fragtskibe, færger og fiskeskibe, men også med offshore-konstruktioner som fx boreplatforme.

Du formgiver de bærende konstruktioner, beregner konstruktionernes dimensioner og disponerer rum og indretning. Du kan også udarbejde planer for det udstyr, der skal bruges til at laste og losse fx et fragtskib.

Nogle skibsingeniører arbejder særligt med konstruktionen af skibenes energianlæg, dvs. maskinanlæg eller varme- og køleanlæg.

Som skibsingeniør skal du samtidig udarbejde budgetter og tilrettelægge det samlede produktionsforløb. Det vil også ofte være dig, der planlægger arbejdet i værkstederne, i byggedokken og på beddingen. Beddingen er det underlag, skibet står på, mens det bygges.

I rederier tager du dig af tilrettelæggelsen af skibenes drift og vedligeholdelse.

Et andet arbejdsområde er vurdering af skibe og kontrol med bl.a. sikkerheden under bygning og drift. Dette arbejde foregår især i skibsklassificeringsbureauer, forsikringsselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer og i Søfartsstyrelsen.

Du kan desuden være beskæftiget med udvikling, forskning og undervisning inden for skibs- og konstruktionsteknik.

Skibsingeniører er gode til matematik, fysik og ofte også kemi. De har analytiske evner og fantasi til at anvende teoretisk viden til praktiske problemløsninger.

De får træning i at overskue og planlægge længerevarende forløb, og de kan både arbejde selvstændigt og sammen med andre. Ofte fungerer de som ledere.

Arbejdsplads

En skibsingeniørs arbejdsplads er i rådgivende ingeniørvirksomheder, på skibsværfter og i rederier, i skibsklassificeringsbureauer, i Søfartsstyrelsen og i Søværnet. Nogle skibsingeniører har selvstændig virksomhed som rådgivende ingeniører.

Se mere om brancherne Rådgivende ingeniørvirksomhed og Transportmiddelindustri.

Skibsingeniører kan også arbejde med serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas eller med udlejning og leasing af skibe og både.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Ingeniør - maskin- og skibsingeniør39.658 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen dækker over store variationer.

Fremtidsmuligheder

Der uddannes ikke længere ingeniører med speciale inden for skibskonstruktion.

Beskæftigelsesmulighederne for skibsingeniører i Danmark er lidt begrænsede, da værftsindustrien i Danmark er meget lille.

En del uddannede skibsingeniører ansættes af rederierne i konsulentfunktioner. De kan også finde arbejde inden for andre former for konstruktionsvirksomhed eller i udlandet.

Mere uddannelse

De teknologiske institutter arrangerer efteruddannelseskurser for bl.a. skibsingeniører.

Ingeniører kan også tage Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse.

Få mere at vide

Danska Rederier
www.danishshipping.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.