Foto af Informationsmedarbejder
Job

Informationsmedarbejder

En informationsmedarbejder løser informationsopgaver, fx i virksomheder, organisationer, kommuner og ministerier.

Fakta

Arbejdssteder:
Virksomheder, Organisationer, Kommuner, Regioner og staten
Stillingsbetegnelser:
Informationsmedarbejder, Kommunikationsmedarbejder, Pressemedarbejder, Pressekontakt, Spindoktor, Webmaster, Webredaktør

Det kan være på nettet, i brochurer, pjecer og personaleblade. Informationsarbejdet foregår både internt i organisationen og offentligt fx gennem pressen.

Ofte fungerer informationsmedarbejderen som webmaster for virksomhedens eller organisationens hjemmeside.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af informationsmedarbejder
Informationsblæksprutte - En vigtig opgave kan være at forsyne andre medarbejdere med materiale.

Information er viden og videregivelse af viden. Som informationsmedarbejder kommunikerer du ofte både internt og eksternt.

Den interne kommunikation er den kommunikation, der foregår på selve arbejdspladsen, fx i personaleblade, på intranettet osv. Den eksterne kommunikation er kommunikationen ud af huset, fx pressemeddelelser, blade og internetportaler.

Internt handler dit arbejde om at informere og udveksle informationer mellem virksomhedens forskellige afdelinger. Informationsmedarbejdere reseacher (finder frem), opbygger og vedligeholder information og dokumentation i virksomhedens eller organisationens bibliotek eller databank - såkaldt Records Management.

Informationsspecialister (ofte kaldet Record Managers) arbejder med identifikation, klassificering, lagring, sikring, hentning, sporing eller permanent bevaring af information. Der stilles krav både i lovgivningen og ud fra vedtagne standarder til informationssystemer og arbejdet med dem.

Informationsmedarbejderen kan fx skaffe statistiske oplysninger om et bestemt produkt eller baggrundsoplysninger, som medarbejderen skal bruge.

De eksterne informationsopgaver kan være at formulere og formidle informationer til offentligheden eller tilrettelægge og gennemføre kampagner, fx i samarbejde med virksomhedens marketingafdeling.

Informationsmedarbejderen repræsenterer virksomheden, foreningen eller organisationen. Alt hvad du siger og skriver, udtrykker arbejdspladsens officielle holdning. Det betyder, at du skal arbejde tæt sammen med andre kolleger for at være helt sikker på, at I er enige om, hvad virksomheden mener om forskellige emner.

Pressemedarbejderen rådgiver og tilrettelægger sammen med ledelsen den information, der konkret skal formidles til pressen. Det er også pressemedarbejderen, der laver pressemeddelelser og arrangerer pressemøder samt svarer på spørgsmål i kritiske situationer.

Som kommunikationskonsulent tilrettelægger du den samlede kommunikation for en virksomhed, forening eller organisation, og er projektleder på konkrete kommunikationsprojekter.

En informationsmedarbejder eller journalist, der skriver artikler, taler og debatindlæg for politikere, kaldes spindoktor. Spinddoktorens opgave er bl.a. at træde til i kriser eller i kampagner og skabe og styre historier i medierne. En spindoktor er ofte Journalist.

Informationsmedarbejdere har evnen til at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt. De får et godt kendskab til organisationers og virksomheders opbygning og funktion.

En webmaster eller webredaktør vedligeholder virksomhedens eller organisationens hjemmeside. Webmasteren producerer nyt indhold og vedligeholder informationerne på siden.

Afhængig af den konkrete stilling kan arbejdet omfatte billedbehandling, markedsføring, webgrafik samt andre opgaver med hjemmesideproduktion.

På nogle hjemmesider arbejder webmasteren også med teknikken bag hjemmesiden, herunder programmering.

Andre veje til jobbet

Ud over de nævnte Mulige uddannelser nedenfor, vil en virksomhed eller organisation ofte ansætte en informationsmedarbejder, som har faglig uddannelse eller baggrund inden for faget eller vidensområdet.

I produktionsvirksomheder vil det eksempelvis være en medarbejder fra salgs- eller marketingafdelingen, der varetager de interne og eksterne informationsopgaver. Den faglige medarbejder kan supplere sin uddannelse med fx en medie- og kommunikationsfaglig diplomuddannelse.

Arbejdsplads

Informationsmedarbejdere arbejder i private virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner som kommuner, ministerier, styrelser osv. Se mere om Offentlig administration.

Andre ansættelsessteder kan være undervisningsinstitutioner, kulturhuse, museer samt erhvervs- og interesseorganisationer. Se mere om brancherne Videregående uddannelsesinstitutioner, Biblioteker, museer mv. og Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Informationsmedarbejder, Webmaster35.235 kr.-36.408 kr.
Arbejde inden for reklame og marketing36.191 kr.-32.044 kr.
Web- og multimedieudvikling36.759 kr.32.605 kr.36.798 kr.
Journalistisk arbejde37.811 kr.38.351 kr.40.363 kr.
Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde39.641 kr.34.264 kr.33.486 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen afhænger i øvrigt af, hvor du er ansat, og hvilken uddannelse du har.

Fremtidsmuligheder

Informationsmedarbejdere kan fx blive informations-, kommunikations- eller pressechefer i ministerier, store organisationer og virksomheder.

Enkelte informationsmedarbejdere arbejder som selvstændige kommunikationsrådgivere. De tilrettelægger og gennemfører informationskampagner, rådgiver virksomheder og organisationer i imagepleje, eller de rådgiver og træner personer i at begå sig i pressen (kaldet medietræning).

Mere uddannelse

De forskellige fagforbund, universiteter og højskoler tilbyder kurser og efteruddannelse.

Du kan også tage Master i informationsforvaltning og records management.

Få mere at vide

Bibliotekarforbundet
www.bf.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
www.dmjx.dk

Dansk Journalistforbund
www.journalistforbundet.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Forbundet Kommunikation og Sprog
www.kommunikationogsprog.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.