Virksomhedskonsulenter
Arbejdsmarked

Virksomhedskonsulenter

Virksomhederne i denne branche yder bistand inden for jura, økonomi, strategi samt personale- og virksomhedsledelse.

I branchen indgår desuden PR-bureauer, der rådgiver om virksomheders relationer til omverden, kunder, samarbejdsparter og offentligheden.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

En række virksomheder tilbyder rådgivning og bistand til andre virksomheder og organisationer om deres strategiske og organisatoriske planlægning, deres finansielle planlægning og budgettering, deres markedsføring, praksis og planlægning vedrørende personale samt produktionsplanlægning og kontrolplanlægning.

Koncernens hovedsæde har til opgave at styre og kontrollere de underliggende virksomheder. Hovedsædet tager sig af den strategiske og organisatoriske planlægning og beslutningstagning i selskabet og yder således virksomhedsrådgivning.

PR-bureauer rådgiver virksomheders ledelse om deres kontakt til offentligheden. Public relations handler om at skabe gode relationer til de personer og organisationer, som er med til at skabe virksomhedens image i offentligheden.

Public relation-aktiviteter har i høj grad pressen som målgruppe, men også myndigheder, politikere og nøglepersoner i det officielle liv.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følge opgaver:

Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
Branchen omfatter virksomheder, der har tilsyn med og styring af andre ikke-finansielle selskaber. Virksomheder i denne branche udøver operationel kontrol eller styrer deres tilknyttede enheders daglige drift.

Finansielle hovedsæders virksomhed
Branchen omfatter selskaber, der har tilsyn med og styring af andre finansielle selskaber. Virksomheder i denne branche udøver operationel kontrol eller styrer deres tilknyttede enheders daglige drift.

Public relations og kommunikation
Branchen omfatter virksomhedsrådgivning om PR-arbejde og kommunikation.

  • Rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder og andre organisationer om public relation-arbejde og kommunikation

Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Branchen omfatter rådgivning og vejledning om bl.a. strategi, planlægning og udvikling.

  • Rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder og andre organisationer om forvaltningsspørgsmål som fx strategisk og organisatorisk planlægning i virksomheder, reorganisering af forretningsprocedurer, forandringsledelse, omkostningsreduktion og andre finansielle anliggender, markedsføringsmål og politikker, praksis og planlægning vedrørende personale, godtgørelse og pensionsstrategier, produktionsplanlægning og kontrolplanlægning.
  • Denne forretningsservice kan omfatte rådgivning, vejledning og bistand til private og offentlige virksomheder vedrørende
  • Udvikling af regnskabsmetoder og -procedurer, omkostningsregnskaber, budgetkontrolprocedurer og regnskabssystemer
  • Rådgivning og bistand til private og offentlige virksomheder vedrørende planlægning, organisation, rationalisering og kontrol, ledelsesinformation mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 30.913 personer (2014), heraf 11.951 kvinder (39 procent). Antallet er steget over den seneste femårige periode, svarende til godt 22 procent.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Konsulenthuse og andre rådgivningsvirksomheder har generelt fremgang. De er kendetegnet ved at udbyde en meget bred vifte af serviceydelser og rådgivning inden for bl.a. strategi, Human Ressource og produktion, som hver især udgør mere end 10 procent af branchens samlede omsætning.

Markedet for managementrådgivning er vokset betragteligt. Ydelserne handler om rådgivning inden for strategi, organisatorisk ledelse og forandringsledelse. Især er der efterspørgsel på specialister inden for fusioner, finansiel styring og offentlig ledelse.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Se en oversigt over masteruddannelser

Få mere at vide

Advokatsamfundet
www.advokatsamfundet.dk

Management Rådgiverne
www.mr.di.dk

Fagforbundet for jurister og økonomer
www.djoef.dk

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
www.vl.dk

Dansk Human Resource Management Forening (DHRMF)
www.dhrmf.dk