rekalme og markedsanalyse
Arbejdsmarked

Reklame og analysebureauer

Reklamebranchens virksomheder beskæftiger sig med, hvordan mennesker, virksomheder, organisationer og myndigheder meddeler sig til hinanden og til os som kunder, brugere, borgere osv.

Markedsanalyse handler om at undersøge vaner og meninger hos bestemte grupper af borgere eller forbrugere.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Virksomhederne arbejder med tilrettelæggelse af reklamekampagner og anbringelse af reklamer i magasiner, aviser, radio og tv eller andre medier samt udformning af opsætningsanordninger og -steder.

Reklamebureauer arbejder med kommunikation i alle sammenhænge, hvor mennesker, virksomheder, organisationer osv. har budskaber, holdninger, varer eller tjenesteydelser at udveksle og diskutere med hinanden.

Mediabureauer oparbejder viden om, hvilke mennesker der eksempelvis vil være de mest interesserede kunder til et bestemt produkt. Bureauet hjælper med at finde de blade, aviser eller tv-programmer, som netop de mennesker foretrækker. Desuden er mediabureauet specialist i at købe mest mulig annonce- og reklameplads for de penge, der er til rådighed.

Eventmarketing-bureauer laver præcist tilrettelagte aktiviteter for specifikke målgrupper. Det kan være kulturelle arrangementer eller andre former for begivenheder, der skal skabe en forbindelse hos deltagerne mellem oplevelsen og bestemte produkter.

Business to Business-bureauer er specialister i kommunikation mellem virksomheder og forretningsfolk. De arbejder med kommunikation i form af direkte breve, brochurer, cd-rom, events og materiale til udstillingsbrug samt annoncer i fagblade og specialblade.

Web-bureauer laver primært reklame og kommunikation via interaktive medier. De arbejder med tilrettelæggelse af websites, bannerreklamer og e-business. Deres produkter kan også omfatte spil, konkurrencer, sponsorater og promotion-aktiviteter.

Særlige bureauer udfører markedsanalyse og offentlige meningsmålinger. De laver undersøgelser af markedet med henblik på afsætning, opmærksomhed, accept af og kendskab til varer og tjenesteydelser og forbrugernes indkøbsvaner med henblik på fremme af salg og udvikling af nye varer og tjenesteydelser, herunder statistiske analyser af resultaterne.

Offentlige meningsmålinger kan også handle om politiske, økonomiske og sociale spørgsmål samt statistisk analyse og bearbejdelse af dem.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Reklamebureauer
Branchen omfatter virksomheder der tilrettelægger reklamekampagner, herunder markedsføringsaktiviteter.

 • Reklamebureauer
 • Direct mail reklamering
 • Udformning af reklamer og tilrettelæggelse og gennemførelse af reklamekampagner under anvendelse af interne kræfter eller underleverandører. Herunder
 • Rådgivning
 • Kreativ virksomhed
 • Fremstilling af reklamemateriale
 • Gennemførelse af markedsføringskampagner og anden reklamevirksomhed med henblik på at tiltrække og fastholde kunder
 • Markedsføring af varer
 • Markedsføring på salgsstedet
 • Adresserede reklameforsendelser
 • Markedsføringsrådgivning

Anden reklamevirksomhed
Branchen omfatter virksomheder, som fremmer salg ved at synliggøre produkter, uanset om det er fysisk fremvisning eller ved opsætning af plakater.

 • Opsætning af udendørs reklamer, fx reklametavler, plakater
 • Dekoratører
 • Vinduesudstilling
 • Indretning af udstillingslokaler
 • Opsætning af reklamer på biler og busser mv.
 • Luftreklamer
 • Distribution eller levering af reklamemateriale eller vareprøver
 • Frembringelse af stativer og andre opsætningsanordninger og -steder
 • Annonceekspedition

Reklameplads i medier
Branchen omfatter udelukkende virksomheder, der sælger reklameplads på kontraktbasis for andre virksomheder.

 • Medierepræsentation, dvs. salg af tid og plads til forskellige reklamemedier

Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
Branchen omfatter virksomheder der har speciale i markedsanalyse, samt institutter der foretager eller fortolker offentlige meningsmålinger

 • Undersøgelse af markedet med henblik på afsætning, opmærksomhed, accept af og kendskab til varer og tjenesteydelser og forbrugernes indkøbsvaner med henblik på salgsfremme og udvikling af nye varer og tjenesteydelser, herunder statistiske analyser af resultaterne
 • Offentlig meningsmåling om politiske, økonomiske og sociale spørgsmål samt statistisk analyse heraf

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 12.592 personer (2014), heraf 5.296 kvinder (42 procent). Antallet er reduceret med en tredjedel over den seneste femårige periode.

Man kan have job på forskellige niveauer og inden for forskellige områder af reklame og markedsanalyse. Der findes ledere på de forskellige arbejdsområder, direktører, chefer, og man kan være specialist med ansvar for andre eller assistent. Assistenter har som regel ikke så mange års erfaring i branchen, eller de er under oplæring eller uddannelse.

De fleste konsulenter, AD'ere og projektledere i branchen er ansat på reklamebureauer. En del især AD'ere og tekstforfattere arbejder freelance eller som selvstændige.

Hyppige jobskift er almindelige i branchen. Både medarbejdere og bureauer kan drage fordel af at forny kreativiteten hos medarbejderne og typen af kunder.

Virksomheder i den private sektor er langt den vigtigste kundegruppe for meningsmåling og markedsanalyse, ikke mindst virksomheder inden for den såkaldte oplevelsesindustri.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 50-100 nyuddannede

Uddannelser med 25-50 nyuddannede

Uddannelser med 20-25 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Reklamebranchen er under forandring med færre medarbejdere og løbende omorganisering på bureauerne samt øget konkurrence i markedet generelt.

Beskæftigelsesmulighederne afhænger af den enkeltes dygtighed og erfaring samt af det personlige netværk, man formår at skabe og holde ved lige.

Meningsmåling og markedsanalyse oplever forskydninger inden for sit område. Den suverænt største ydelse er markedsanalyse, som står for langt det meste af omsætningen.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

 • HD 2. del, offentlig virksomhedsøkonomi

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Kreativitet & Kommunikation
www.kreakom.dk

Dansk Markedsføringsforbund
www.markedsforing.dk