forskning og udvikling
Arbejdsmarked

Forskning og udvikling

Man skelner mellem virksomhed inden for tre typer forskning og udvikling: Grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling.

Det første går ud på at få ny viden om fænomeners grundlæggende elementer, det andet tager sigte på at få ny viden rettet mod et specifikt mål

Det tredje er systematisk arbejde med at udvikle nye materialer og produkter, indføre nye processer og systemer og forbedre eksisterende produkter, processer og systemer.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen forskning og udvikling omfatter grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde, både inden for bioteknologi, inden for naturvidenskab og teknik og inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber.

Grundforskning er arbejde af original karakter, hvor det handler om at skaffe ny viden og indsigt, uden at det skal bruges til bestemte praktiske formål eller udviklingsprogrammer.

Anvendt forskning er arbejde af original karakter, som har til formål at erhverve ny viden og indsigt - først og fremmest til forud bestemte praktiske mål og anvendelser. Den kan fx laves som led i erhvervsrettede forskningsprogrammer.

Udviklingsarbejde omfatter anvendelsen af viden med henblik på at fremstille nye materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester, eller at forbedre dem, der eksisterer i forvejen.

Med til området hører kun den begrænsede del af forsknings- og udviklingsaktiviteten, som finder sted i selvstændige offentlige og private forsknings- og udviklingsinstitutter eller laboratorier og lignende.

Mange andre slags forsknings- og udviklingsaktiviteter foregår enten i uddannelsesinstitutioner, på hospitaler eller i fremstillingsvirksomheder inden for stort set alle brancher.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Forskning og udvikling er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
Branchen omfatter grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi.

 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for DNA (kodningen)
 • Genomik, farmakogenetik, genprøver, DNA-sekvensering/syntese/amplifikation, genteknik
 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for proteiner og molekyler (de funktionelle blokke)
 • Protein/peptidsekvensering/syntese, lipid/protein/glykoteknik, proteomik, hormoner og vækstfaktorer, cellereceptorer/signalering/feromoner
 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for celle- og vævskultur og –teknik, celle-/vævskultur, vævsteknik, hybridation, cellefusion, vaccine/immunstimulatorer, embryomanipulation
 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for procesbioteknologi, bioreaktorer, fermentation, bioforarbejdning, bioudvinding, bioafsvovling, biologisk pulpfremstilling, biofiltrering, biologisk regeneration
 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for subcellulære organismer, genterapi, virale vektorer
 • Bioinformatik: opbygning af databaser der beskriver genomer, proteinsekvenser, modellering af komplekse biologiske processer, inklusiv biologiske systemer
 • Nanobioteknologi: Anvendelse af redskaber og processer fra nano/mikrofremstilling til at konstruere mekanismer til brug ved undersøgelse af biologiske systemer og anvendelse i medicinering, diagnoser osv.

Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
Branchen omfatter grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling indenfor naturvidenskab og teknik.

 • Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik undtagen bioteknologisk forskning og eksperimentel udvikling
 • Forskning og udvikling inden for naturvidenskab
 • Forskning og udvikling inden for teknik og teknologi
 • Forskning og udvikling inden for medicin
 • Forskning og udvikling inden for landbrug
 • Tværfaglig forskning og udvikling, hovedsageligt inden for naturvidenskab og teknik

Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Branchen omfatter grundforskning, anvendt forskning eller eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber.

 • Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab
 • Forskning og udvikling inden for humanistiske videnskaber
 • Tværfaglig forskning og udvikling, hovedsageligt inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 16.576 personer (2014), heraf 7.203 kvinder (43 procent). Antallet er steget med ca. 20 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Der er i høj grad tale om medarbejdere med en videregående uddannelse, først og fremmest inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk

Anvendt KommunalForskning (AKF)
www.akf.dk

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
www.sfi.dk

Dansk Center for Forskningsanalyse
www.ps.au.dk