Dyrlæger
Arbejdsmarked

Dyrlæger

Branchens virksomheder udfører sundhedspleje for både husdyr og kæledyr.

Medarbejderne er uddannede dyrlæger og veterinærsygeplejersker på dyrehospitaler, i egne konsultationslokaler samt i laboratorier, der arbejder med dyreforsøg.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Dyrlæger arbejder på dyrehospitaler eller i forbindelse med besøg på gårde, i hundekenneler eller private hjem, i egne konsultationslokaler, operationsstuer eller andetsteds.

I branchen er desuden beskæftiget dyrlægeassistenters og andet assisterende personale, og andre, der arbejder med klinisk-patologisk og anden diagnostisk virksomhed forbundet med dyr. Endelig hører ambulancetransport af dyr til denne branche.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Dyrlæger
Branchen omfatter sundhedspleje for husdyr og kæledyr der udøves af dyrlæger:

  • Dyrlæger og dyrehospitaler
  • Sundhedspleje for husdyr
  • Sundhedspleje for kæledyr. Disse aktiviteter udøves af uddannede dyrlæger på dyrehospitaler eller i forbindelse med besøg på gårde, hundekenneler eller private hjem, i egne konsultationslokaler, operationsstuer eller andetsteds
  • Dyrlægeassistenters og andet assisterende personales virksomhed
  • Klinisk-patologisk og anden diagnostisk virksomhed forbundet med dyr
  • Ambulancetransport af dyr

Antal beskæftigede

Branchen er meget lille og beskæftiger 3.002 personer, heraf 2.232 kvinder. Antallet har været stabilt set over den seneste 5-årige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Få mere at vide

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
www.ddd.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

HK Danmark
www.hk.dk

Landsforeningen for Hundesoignering - LHS
www.hundesaloner.dk