Anden videnservice
Arbejdsmarked

Anden videnservice

Denne branches virksomheder leverer serviceydelser inden for design samt videnskabelige og tekniske erhverv.

Det er erhverv som forskellige former for designarbejde, fotografisk virksomhed, indretningsarkitekter, oversættelse og tolkning, landbrugskonsulenter mv.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchens virksomheder leverer specifikke serviceydelser og tjenester af videnskabelig og teknisk karakter. Der er tale om liberale erhverv, der typisk udøves fra små og mindre virksomheder.

Det handler dels om designarbejde i flere specialiserede former, industrielt design, produktdesign, grafisk design og kommunikationsdesign samt indretning af private hjem, butikker, virksomheder og institutioner.

Branchens virksomheder omfatter desuden fotografiske virksomheder, oversætterbureauer og tolkebureauer.

Det er desuden landbrugskonsulenter, agronomer og landbrugsøkonomer, der rådgiver om den daglige drift inden for landbrug, og det er landboforeningers konsulentvirksomhed.

Og endelig er det agenter og managere, der arbejder med engagement af skuespillere, foredragsholdere og andre inden for film, teaterproduktion, forlystelser eller sport, eller som arbejder med afsætning af bøger, kunstværker mv. til forlag og producenter.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Anden videnservice omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende arbejdsopgaver:

Industriel design og produktdesign
Branchen omfatter design og rådgivning, blandt andet indenfor industrielt design og varer til personligt eller husholdningsbrug. Rådgivning af designere om specifikation og eventuelt formgivning af industrielt forarbejdede produkter samt designervirksomhed indenfor tekstiler, beklædning, sko, smykker og guld- og sølvvarer, møbler og andre modevarer samt varer til personligt brug og husholdningsbrug.

Kommunikationsdesign og grafisk design
Branchen omfatter design og rådgivning vedrørende virksomheders identitet gennem design af kommunikationselementer herunder emballage, tryksager og skiltning, emballagedesign, inden- og udendørs skiltning samt fysiske og digitale publikationer og kommunikationselementer.

Indretningsarkitekter og rumdesign
Branchen omfatter design og rådgivning vedrørende indretning af rum for private eller virksomheder. Rådgivning af indretningsarkitekter og rumdesignere om, og specifikation af, indretningsarbejder i private hjem, virksomheder og institutioner, samt i forbindelse med specifikke begivenheder og produktioner. Til branchen hører desuden butiksindretning.

Fotografisk virksomhed
Branchen omfatter alle former for fotografering samt fremkaldelse og bearbejdning af billeder:

 • Erhvervsmæssig fotografering og fotografering for private
 • Portrætfotografering, fx pasfotos, skolefotos, bryllupsfotos mv.
 • Reklamefotografering, fotografering for forlag, modefotografering, fotografering af
 • fast ejendom eller fotografering til turistformål
 • Luftfotografering
 • Videooptagelse af begivenheder: bryllupper, møder mv.
 • Filmfremkaldelse
 • Fremkaldelse, kopiering og forstørrelse på basis af kundeindleverede negativer og film
 • Filmfremkaldelses- og fotokopieringslaboratorier
 • En-times-fotofremkaldelsesforretninger (ikke dele af kameraforretninger)
 • Montering af diapositiver
 • Kopiering eller retouchering af fotografier
 • Fotojournalisters virksomhed
 • Pressefotografer
 • Mikrofotografering af dokumenter

Oversættelse og tolkning
Branchen omfatter både mundtlig og skriftlig oversættelse og tolkning.

Landbrugskonsulenter
Branchen omfatter rådgivning vedrørende den daglige landbrugsdrift. Rådgivningen udøves af fx agronomer og landbrugsøkonomer. Desuden kontrol- og avlsforeninger samt lokale landboforeningers konsulentvirksomhed.

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Branchen omfatter en række aktiviteter af videnskabelig og teknisk karakter:

 • Ejendomsmæglervirksomhed i forbindelse med erhvervsejendomme, dvs. mellemkomst ved køb og salg af små og mellemstore erhvervsvirksomheder, herunder også inden for de liberale erhverv, men ikke ejendomsmæglervirksomhed i forbindelse med private ejendomme
 • Patentmæglervirksomhed (formidling af køb og salg af patenter)
 • Vurderingsvirksomhed af genstande, fx antikviteter, kunst, smykker mv. (men ikke vurdering af fast ejendom og forsikring)
 • Kontrol af transportdokumenter og vejledning om fragtsatser
 • Meteorologiske målinger
 • Sikkerhedsrådgivning
 • Miljørådgivning - anden teknisk rådgivning
 • Anden rådgivning end arkitektrådgivning, ingeniørrådgivning og virksomhedsrådgivning
 • Mængde- og omkostningsberegninger ved byggeri
 • Dressur af vagthunde
 • Agenturers og manageres virksomhed almindeligvis på enkeltpersoners vegne som fx engagementer inden for film, teaterproduktion eller anden forlystelsesvirksomhed eller sportsarrangementer og afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker, fotografier mv. til forlag, producenter mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 17.864 personer (2014), heraf 8.906 kvinder (50 procent). Antallet er stigende, især kvindernes andel).

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Mange af virksomhederne er ejet af en enkelt designer, fotograf eller lignende. Denne type opgaver kan ofte løses ude hos kunderne, mens virksomheden kan være placeret i ejerens private hjem.

Branchen repræsenterer en række erhverv, der er traditionelt indbyder til etablering af selvstændig virksomhed.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt ansatte i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser