Arbejdsmarkedets brancher

Videnservice

Videnservice omfatter specialiserede liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser. Disse tjenesteydelser kræver medarbejdere med en høj grad af uddannelse og stiller specialiseret viden og specialiserede færdigheder til rådighed for brugerne.

Man skelner imellem højteknologisk videnservice (it-serviceerhvervene, forskning og udvikling) og markedsorienteret videnservice (advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører samt reklame og analyse).

Hertil kommer anden videnservice, brancher inden for undervisning, sundhed, kunst og kultur, der typisk varetages af den offentlige sektor.

Finans- og forsikringssektoren, der er beskrevet særskilt, regnes også som videnserhverv.