Arbejdsmarkedets brancher

Vandforsyning og renovation

Vandforsyningen i Danmark bygger udelukkende på grundvand. Indvinding og distribution af vandet foretages af 155 kommunale samt ca. 2500 private vandværker.

Renovation dækker både over affald og materialer der anvendes til recirkulering. Hertil kommer kloakker og rensningsanlæg. Flere og flere produkter kan efterhånden genanvendes direkte eller med en mindre forarbejdningsproces, til gavn for miljø og produktionsomkostninger.

Sektoren beskæftiger godt 11.300 lønmodtagere, herunder ingeniører og teknikere samt en del håndværkere.