Voksenundervisning
Arbejdsmarked

Voksenundervisning

Voksenundervisning og undervisning i øvrigt omfatter uddannelse af personer uden for de normale skoler og læreanstalter.

Den forventede udvikling på arbejdsmarkedet med øget automatisering og skabelse af nye job øger behovet for undervisning gennem hele livet.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Voksenuddannelse, der kan være tilrettelagt som heltids- eller deltidsuddannelse, foregår dels på centre og skoler, fx AMU-centre og VUC'er, dels på erhvervsskoler og universiteter.

Voksenundervisning og anden undervisning er forbeholdt specialiseret voksenundervisning, som ikke kan sidestilles med den generelle undervisning. Voksenuddannelse er siden 1990'erne også blevet tilrettelagt som teknologistøttet fjernundervisning.

Det er fx køreskoler og køretekniske anlæg. Det er desuden undervisning med henblik på erhvervelse af flyvecertifikater og certifikater til at føre skib.

Voksenuddannelserne under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling er opdelt i undervisning, som omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning mht. grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Det er desuden almen voksenuddannelse, som forbedrer grundlæggende kundskaber og færdigheder indtil hf-niveau, erhvervsuddannelse for voksne, specialundervisning for voksne, dansk for voksne udlændinge, diplomuddannelse svarende til mellemlange videregående uddannelser samt masteruddannelse svarende til kandidatniveau.

Vigtige dele af voksenuddannelsesområdet er tilrettelagt som arbejdsmarkedsuddannelser. Også oplysningsforbundenes virksomhed er et betydningsfuldt led i voksenuddannelserne. Desuden findes en række voksenuddannelser uden for det offentlige uddannelsessystem, sædvanligvis etableret af arbejdsgivere eller fagforeninger.

Andre skoler med almendannende voksenundervisning er oplysningsforbundenes undervisningsaktivitet (aftenskoler), voksenundervisningscentre (VUC), enkeltfagskurser på hf, produktions- og daghøjskoler, indvandrerundervisning samt idrætshøjskoler. En selvstændig gruppe er folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Undervisning i øvrigt finder sted på fx musik-, sprog- og brevskoler. Desuden findes en lang række private uddannelser.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Institutioner og virksomheder i branchen udfører følgende opgaver:

Undervisning inden for sport og fritid
Branchen omfatter undervisning på kurser og idrætsskoler, der ikke fører til kompetencegivende eksamen.

 • Undervisning inden for sport og fritid
 • Kurser, lejre og skoler, der tilbyder grupper og enkeltpersoner undervisning i sportsaktiviteter
 • Sportsundervisningslejre i dagtimerne eller med overnatning. Undervisningen i denne undergruppe er tilrettelagt formelt
 • Fritidsidrætsskoler, -lejre o.l. (fx fodboldskoler og -lejre)
 • Træningsskoler

Undervisning i kulturelle discipliner
Branchen omfatter undervisning, der hovedsagligt gives som hobby- og fritidsundervisning, der ikke fører til kompetencegivende eksamen.

 • Musikundervisning og -skoler
 • Kunstundervisning
 • Danseundervisning og -skoler
 • Dramaskoler
 • Kunstskoler
 • Skoler, der giver undervisning i scenekunst
 • Fotoskoler

Køreskoler
Branchen omfatter undervisning i at føre bil, fly eller båd til privat brug.

 • Fly-, sejler- og søfartsskoler, der ikke udsteder erhvervsmæssige certifikater og tilladelser
 • Køretekniske anlæg

Anden undervisning
Branchen omfatter skoler og kurser, som fx aftenskoler, daghøjskoler, computerkurser og personlig coaching mv.

 • Computerkurser
 • Religionsundervisning
 • Højskoler
 • Oplysningsforbundenes undervisningsaktivitet
 • Produktions- og daghøjskoler
 • Indvandrerundervisning
 • Personlig coaching
 • Sprogskoler
 • Aftenskoler for voksne
 • Livredderkurser

Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
Branchen omfatter hjælpeydelser i forbindelse med undervisning som fx uddannelsesrådgivning, studievejledning og tilrettelæggelse af studenterudvekslingsprogrammer.

 • Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
 • Uddannelsesrådgivning
 • Studievejledning
 • Vurdering af undervisningsprøver
 • Tilrettelæggelse af studenterudvekslingsprogrammer
 • Studenterrådgivning

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 27.183 personer (2014), heraf 16.149 kvinder (59 procent). Antallet er steget svagt over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Udviklingen på arbejdsmarkedet kalder på løbende efteruddannelse, hvilket øger behovet for undervisere i branchen.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk