Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
Arbejdsmarked

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler

På gymnasier tilbyder almen skoleundervisning, som almindeligvis giver adgang til videregående uddannelser.

Erhvervsskolerne omfatter først og fremmest handelsskoler og tekniske skoler. Landbrugsskoler, husholdningsskoler, søfartsskoler o.l. hører også til denne kategori af uddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

På gymnasier samt studenter- og hf-kurser, herunder også gymnasiale kostskoler, tilbydes almen skoleundervisning, som almindeligvis giver adgang til videregående uddannelser. Specialisering mht. linjevalg og fag kan forekomme, men hensigten med denne undervisning er primært at give eleverne forudsætninger for at få adgang til tekniske og faglige uddannelser eller til universitetsuddannelser uden at skulle foretage et specifikt erhvervsvalg.

Erhvervsskolerne omfatter først og fremmest handelsskoler og tekniske skoler. Landbrugsskoler, husholdningsskoler, søfartsskoler o.l. hører også til denne kategori af uddannelser.

Desuden findes finans- og forsikringsuddannelser samt skolen for skatteansatte, foruden en række skoler med transportuddannelser, fx søfarts-, skipper-, navigations- og maskinmesterskoler samt land- og lufttransportskoler.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Institutionerne i denne sektor tilbyder uddannelse til unge:

Ungdoms- og efterskoler
Branchen omfatter undervisning på ungdoms- og efterskoler (fra 7. klasse), herunder ungdomskostskoler og andre skoler der starter ved 7. skoleår eller senere.

Gymnasier, studenter- og HF-kurser
Branchen omfatter undervisning, der giver adgang til videregående uddannelser:

 • Gymnasier, studenter- og HF-kurser
 • Almen skoleundervisning, som almindeligvis giver adgang til videregående uddannelser
 • Specialisering mht. linievalg og fag kan forekomme, men hensigten med denne undervisning er primært at give eleverne forudsætninger for at få adgang til tekniske og faglige uddannelser eller til universitetsuddannelser, uden på dette trin at skulle foretage et specifikt erhvervsvalg
 • Gymnasiale kostskoler
 • Voksenuddannelsescentre (VUC)

Tekniske skoler og fagskoler
Branchen omfatter undervisning på både adgangsgivende og praktiske uddannelser. Branchen omfatter bl.a. erhvervsgymnasier, husholdnings- og søfartsskoler:

 • Tekniske skoler og fagskoler
 • Handelsskoler o.l., hvor undervisningen fører frem til eksempelvis højere handelseksamen (HHX) eller finans- og forsikringsuddannelser
 • Erhvervsskoler o.l., hvor undervisningen fører frem til eksempelvis højere teknisk eksamen (HTX)
 • AMU-centre
 • Landbrugsskoler, husholdningsskoler og økonomaskoler
 • Søfarts-, skipper- samt land- og lufttransportskoler
 • Skoler for klinikassistenter og tandplejere
 • Social- og sundhedsuddannelser
 • Uddannelse af fodterapeuter
 • Politi- og forsvarsskoler samt fængselsvæsenets skoler
 • Kosmetologskoler

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 51.954 personer (2014), heraf 27.741 kvinder (53 procent). Antallet er steget ca. 3,5 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne inden for enkeltområder i undervisningssektoren kan variere.

Et karakteristisk træk er, at kvindernes andel af de beskæftigede inden undervisning er et stykke over halvdelen.

Mere uddannelse

De hyppigste forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

Diplom i ledelse

Diplomuddannelse i pædagogik (DPU)

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Masteruddannelser

Master i gymnasiepædagogik 

Master i IKT og læring

Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Master i læreprocesser (MLP)

Master i vejledning

Få mere at vide

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk