Arbejdsmarkedets brancher

Undervisning

I denne sektor foregår undervisning på alle niveauer og inden for alle fag. Det kan være mundtligt eller skriftligt eller kan foregå via radio- eller tv-udsendelser, via internettet eller pr. korrespondance. Det er undervisning på forskellige institutioner i det regulære skolesystem på grundlæggende niveau, voksenundervisning, læse- og skriveundervisning mv. Desuden på militærskoler, fængselsskoler mv. Der er tale om både offentlig og privat undervisning.

Sektoren omfatter også undervisning, der hovedsageligt drejer sig om sport og rekreative aktiviteter som fx tennis samt undervisningsstøtte.

Omkring 230.000 lønmodtagere er beskæftiget med undervisning.