Post- og kurertjeneste
Arbejdsmarked

Post- og kurertjeneste

Postbefordring og kurertjeneste er et særligt – og voksende - område inden for landtransport.

Kurertjeneste handler om afhentning, transport og udbringning af breve og småpakker. Desuden er der budforretninger og avisudbringning.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Disse virksomheder arbejder med afhentning, transport og udbringning af breve, pakker mv. I de tilfælde, hvor statsmonopoler inden for postbefordring stadig eksisterer, er de i dag i konkurrence med forskellige enheder fra den private sektor.

Andre virksomheder hjælper transportoperatørerne med ydelser ved start og slut på transporten. Se mere om disse hjælpeydelser i Transportservice.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Posttjenester omfattet af forsyningspligten
Branchen omfatter de posttjenester, der er omfattet af forsyningspligtigen (jf Postlov af 21/12/2010). Branchen omfatter kun Post Danmark/PostNord.

  • Afhentning, sortering, transport og udbringning (national eller international) af brevpost og (post-) pakker og kolli via posttjenester omfattet af forsyningspligt. Der kan være tale om en eller flere transportmåder, og aktiviteten foregår via selvejet (privat) transport eller offentlig transport
  • Indsamling af brevpost og pakker fra offentlige postkasser eller posthuse

Andre post- og kurertjenester 
Branchen omfatter post- og kurertjenester, der ikke udføres af Post Danmark/PostNord. Tjenesterne omfatter fx afhentning, sortering, transport og udbringning (både nationalt og internationalt) af brevpost- og pakker. Branchen omfatter også husstandsomdeling og avisdistribution.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 30.524 personer (2014), heraf 7.249 kvinder (24 procent). Antallet er steget svagt over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyansatte medarbejdere (2013-2015) er:

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Branchen er karakteriseret ved et meget stort antal selvstændige vognmænd samt ved virksomhedernes korte levetid. Den gennemsnitlige levetid for kurérvirksomheder, der går konkurs, var i 2016 lidt over 3 år.

Beskæftigelsen inden for transportsektoren viser en faldende tendens. Varetransport indenlands er dog på det seneste steget en smule.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Transportministeriet
www.trm.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

PostNord
www.postnord.dk