Lokaltog, bus og taxi mv.
Arbejdsmarked

Lokaltog, bus og taxi mv.

Transport på landjorden foregår dels i forskellige former for køretøjer. Branchens virksomheder transporterer passagerer eller gods med jernbane eller ad vej.

Jernbaneselskaber har en del ansatte i større selskaber, mens andre transportformer er præget af små virksomheder og selvstændige.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Jernbaneselskaber arbejder med passager- og godstransport med fjerntog og regionaltog. Nærtrafik med jernbaner i byområder og deres omegne kan foregå med S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik.

Busselskaber og vognmænd udfører nær- og fjerntrafik med bus, normalt efter en fast køreplan og med på- og afstigning ved faste stoppesteder. Det kan også være skolebuskørsel og drift af lufthavnsbusser.

Vognmandsvirksomhed omfatter også tankvognstransport, fragtmænd, udlejning af lastbiler med fører, flytteforretninger. Taxikørsel omfatter foruden hyrevognskørsel også udlejning af personbiler med fører, fx limousinekørsel.

Anden landpassagertransport er kørsel med turistbus og udflugtskørsel og anden lejlighedsvis bustrafik, fx ældrekørsel, handicapkørsel samt kørsel med hestevogn.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
Branchen omfatter transport af passagerer, i by- og forstadsområder, med bus. Busserne skal køre ad faste ruter, med fast køreplan, og faste stoppesteder.

S-togstrafik, metro og andre nærbaner
Branchen omfatter transport af passagerer med S-tog, metro samt lokal- og nærbaner, men ikke med regional- og intercitytog.

  • S-tog
  • Metro
  • Lokal- og nærbaner

Taxikørsel
Branchen omfatter bl. a. taxikørsel, siddende sygetransport og udlejning af privatbiler med chauffør. Omfatter ikke drift af taxicentraler.

  • Anden udlejning af privatbiler med chauffør

Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
Branchen omfatter rutebusforbindelser med køreplan (fjerntrafik) samt drift af skolebusser og busser til medarbejdertransport.

  • Rutebusforbindelser med køreplan, fjerntrafik
  • Drift af skolebusser og busser til medarbejdertransport

Turistkørsel og anden landpassagertransport
Branchen omfatter charter- og turistbusvirksomhed, lufthavnsbusser og handicapkørsel samt transport af passagerer med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr.

  • Charter- og udflugtsbusvirksomhed samt anden lejlighedsvis turistbusvirksomhed
  • Passagertransport med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr
  • Lufthavnsbusser
  • Handicapkørsel

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 24.152 personer (2014), heraf 3.660 kvinder (15 procent). Antallet er faldet svagt over den seneste femårige periode.

Branchen er karakteriseret ved et meget stort antal selvstændige, 22 procent inden for turist- og taxikørsel og 13 procent blandt fragtmændene er selvstændige vognmænd.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyansatte medarbejdere (2013-2015) er:

Rutebilchauffører udgør den suverænt største gruppe med flere end 2.000 nyuddannede.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsen inden for transport viser en faldende tendens. Varetransport indenlands er på det seneste steget en smule, mens den internationale transport med lastbil er gået tilbage.

Få mere at vide

Transportministeriet
www.trm.dk

Banestyrelsen
www.bane.dk

Lokaltog - 10 lokalbaner på Sjælland
www.lokaltog.dk

Nordjyske Jernbaner
www.nj.dk

Midtjyske Jernbaner
www.mjba.dk

Lollandsbanen
www.lollandsbanen.dk

Vestbanen A/S
www.arriva.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Arbejdsgiverforening for vognmænd med tilladelse til taxi-, offentlig servicetrafik-, sygetransport- og limousinekørsel (ATAX)
www.atax.dk

Dansk Jernbaneforbund
www.djf.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk