Fragtvognmænd og rørtransport
Arbejdsmarked

Fragtvognmænd og rørtransport

Alt, hvad der kører på landjorden og som transporterer varer fra et sted til et andet, hører til i denne branche.

Det vil sige kørsel med biler og lastvogne samt i rørledninger, både store mængder gods over store afstande og enkelte pakker fra dør til dør.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchen omfatter transport af gods på veje, transport med kølelastbiler, tankbiler samt godstransport med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr, herunder kvægtransport.

Desuden omfatter branchen udlejning af lastbiler med chauffør, transport af affald og affaldsmaterialer, uden indsamling eller bortskaffelse samt sværgodstransport.

Også flytteforretninger, både flytning for virksomheder og husholdninger ad landvejen hører med.

Transport via rørledninger er et særligt aktivitetsområde, rørtransport af gas, væske, vand, gylle og andre produkter i transmissionsledninger foruden drift af pumpestationer.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Vejgodstransport
Branchen omfatter transport af gods på veje, udlejning af lastbiler med chauffør samt godstransport med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr.

  • Vejgodstransport
  • Udlejning af lastbiler med chauffør
  • Godstransport med køretøjer, der trækkes af mennesker eller dyr
  • Kvægtransport
  • Transport med kølelastbiler
  • Transport med tankbiler
  • Transport af affald og affaldsmaterialer, uden indsamling eller bortskaffelse
  • Sværgodstransport

Flytteforretninger
Branchen omfatter flytning for virksomheder og husholdninger ad landvejen.

Rørtransport
Branchen omfatter drift af pumpestationer samt rørtransport af gas, væske, vand, gylle og lignende i transmissionsledninger.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 29.102 personer (2014), heraf 2.987 kvinder (10 procent). Antallet harh været nogenlunde konstant over den seneste femårige periode.

Branchen er karakteriseret ved et ret stort antal selvstændige, 13 procent blandt fragtmændene er selvstændige vognmænd.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Lastbilchauffører udgør den suverænt største gruppe af nyuddannede i branchen.

De øvrige uddannelsesgrupper med 25-300 nyuddannede omfatter bl.a. en række andre chaufførspecialer.

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsen inden for transport viser en faldende tendens. Varetransport indenlands er på det seneste steget en smule, mens den internationale transport med lastbil er gået tilbage.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Få mere at vide

Transportministeriet
www.trm.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk