Arbejdsmarkedets brancher

Sundhed og socialvæsen

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger omfatter en lang række aktiviteter lige fra sundhedspleje udøvet af læger og andre behandlere på hospitaler, i klinikker og andre institutioner over institutionsophold til sociale foranstaltninger uden sundhedspersonales medvirken.

Det er i øvrigt virksomhed udøvet af sundhedspersonale i egne konsultationer, patienternes hjem eller andetsteds. Endelig er det institutionsophold kombineret med sygepleje, tilsyn eller anden form for pleje samt sociale foranstaltninger uden institutionsophold omfatter en række sociale forsorgsforanstaltninger direkte til klienterne.

Sundheds- og socialsektoren beskæftiger mere end en halv million mennesker.