Arbejdsmarkedets brancher

Råstofindvinding

Råstofindvinding omfatter indvinding af mineraler, der naturligt forekommer i naturen. Virksomhederne leverer ofte også supplerende aktiviteter, der forarbejder råstofferne.

Virksomhederne er opdelt efter det mineral, som produceres, fx fossile brændstoffer, metalmalme, forskellige mineraler og produkter fra brydning, fx af byggematerialer.

Nogle af de tekniske aktiviteter udføres af specialiserede virksomheder som serviceydelser.

Brancheområdet er ganske lille, virksomhederne beskæftiger ca. 3.500 personer.