internationale organisationer
Arbejdsmarked

Internationale organisationer og ambassader

Branchen omfatter de internationale organisationer, hvor danske diplomater og andre arbejder.

Det er organisationer som fx FN og FN-systemets særorganer, regionale organer mv., Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, Verdenstoldorganisationen, OECD, OPEC, EU mv.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Ekstraterritoriale organisationer og organer betyder organisationer og organer, som ikke har nogen bestemmelse over forhold i Danmark, men som arbejder med forhold af interesse for Danmark og danskere.

Det er internationale organisationer som fx De Forenede Nationer og FN-systemets særorganer UNESCO, FAO osv., både internationale og regionale organer.

Det er desuden Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, Verdenstoldorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC), De Europæiske Fællesskaber (EU), Interpol, Den Europæiske Frihandelssammenslutning mv.

Danmark har repræsentanter alle disse steder, både på deres kontorer i udlandet og deres lokale repræsentationer i Danmark.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen består af en række organisationer og institutioner, der udfører følgende opgaver:

Eksterritoriale organisationer og organer
Branchen omfatter internationale organisationer samt udenlandske ambassader i Danmark.

  • Internationale organisationer som f.eks. De Forenede Nationer og FN-systemets særorganer, regionale organer mv., Den Internationale Valutafond, Verdensbanken, Verdenstoldorganisationen, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Organisationen af Olieeksporterende Lande, De Europæiske Fællesskaber, Den Europæiske Frihandelssammenslutning mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 119 personer (2014), heraf 77 kvinder (65 procent). Antallet har været svagt faldende over den seneste femårige periode.

Foruden medarbejdere udsendt af Udenrigsministeriet udgør mere end halvdelen af medarbejderne i det internationale arbejde af eksportrådgivere rekrutteret på åremål fra erhvervslivet. Desuden er der sagsbehandlere fra andre ministerier end Udenrigsministeriet.

Danmark har ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i 103 byer i 75 lande og syv repræsentationer ved internationale organisationer.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Stillinger i internationale organisationer og nationale repræsentationer besættes ofte fra Udenrigstjenesten samt fra organisationer i Danmark.

Siden Anden Verdenskrig er antallet af internationale organisationer vokset stærkt, og Danmark har faste repræsentationer ved organisationer som EU, NATO, FN og andre internationale organisationer, foruden det internationale udviklingssamarbejde.

Få mere at vide

Adresser på ambassader, generalkonsulater, handelskontorer og honorære konsulater findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Udenrigsministeriet
www.um.dk