Arbejdsmarkedets brancher

Offentlig administration, forsvar og politi

Offentlig administration er en fællesbetegnelse for det organisationsapparat, som forbereder, udreder og iværksætter beslutninger taget af politiske myndigheder.

Den offentlige forvaltning omfatter den statslige, regionale og kommunale administration, der forbereder politiske beslutninger og administrerer lovgivningen.

Området dækker desuden over Forsvaret, politiet og domstolene og beskæftiger langt over 135.000 mennesker.