landbrug
Arbejdsmarked

Landbrug og gartneri

Landbruget anvender jorden intensivt til dyrkning af markafgrøder og til husdyravl. Med til branchen hører gartnerier, pelsdyravlere og en række virksomheder, der servicerer landbruget.

Nutidens landbrug er et industrielt erhverv, der konstant forandrer sig for at sikre en indtjening under strenge miljøkrav.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

En moderne bondegård er en virksomhed med højt specialiseret produktion og ansatte med både faglige og administrative uddannelser.

Landbruget har to basisaktiviteter: produktion af vegetabilske produkter (planteavl) og produktion af animalske produkter (husdyravl).

De fleste gårde er stadig ejet og beboet af en familie, men udviklingen går i retning af færre og større ejendomme med mere specialiseret produktion. Dermed stilles krav til uddannelsen hos de mennesker, der er beskæftiget i landbruget.

Der findes dog stadig manuelt arbejde ved siden af arbejdet med planlægning of styring af produktionen.

Inden for planteavl findes afgrøder med et-årig produktionscyklus som fx korn, grøntsager og blomster og afgrøder med en lang produktionscyklus som fx bær, frugt og vin.

Landbrugets produktion af animalske produkter omfatter avl af en lang række traditionelle husdyr, en række dyr, som er ret nye i Danmark, samt avl af pelsdyr og kæledyr.

Gårde med malkekvæg, producerer naturmælk og dyrker grovfoder til eget brug. Andre producerer kvæg til kødproduktion og ofte også grovfoder til eget brug.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Dyrkning af korn, bælgfrugter og olieholdige frø
Branchen omfatter dyrkning af alle former for korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.

Dyrkning af ris
Branchen omfatter dyrkning af ris.

Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
Branchen omfatter dyrkning af grøntsager og meloner, som fx agurker, tomater, kartofler, maniok og honningmelon. Omfatter i dyrkning af krydderiplanter og aromaplanter.

Dyrkning af tekstilplanter
Branchen omfatter dyrkning af fx bomuld, jute, hør og hamp, sisal, abaca samt rødning af tekstilplanter.

Dyrkning af andre etårige afgrøder
Branchen omfatter dyrkning af foderafgrøder, helsæd, roefrø og frø fra foderplanter samt dyrkning og fremstilling af blomster, snitblomster, blomsterknopper og blomsterfrø.

Dyrkning af druer
Branchen omfatter dyrkning af druer, herunder presningsdruer samt spisedruer i vingårde, dog ikke fremstilling af vin.

Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
Branchen omfatter dyrkning af tropiske og subtropiske frugter, som fx avocado, ananas, bananer, dadler og figner, mango og papaja.

Dyrkning af citrusfrugter
Branchen omfatter dyrkning af citrusfrugter, som fx grapefrugt, citron, lime, pompelmus, appelsiner, tangeriner mm.

Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
Branchen omfatter dyrkning af frugter med sten eller kerner, som fx æbler, pærer, kvæder, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer og slåen.

Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
Branchen omfatter dyrkning af bær og nødder, som fx blåbær, ribs og solbær, stikkelsbær, hindbær og jordbær og kiwifrugter. Branchen omfatter også dyrkning af frugtfrø samt dyrkning af spiselige nødder, bortset fra kokosnødder

Dyrkning af olieholdige frugter
Branchen omfatter dyrkning af olieholdige frugter, som fx kokosnødder, oliven og olieplanter. Branchen omfatter ikke dyrkning af sojabønner, jordnødder og andre olieholdige frø.

Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
Branchen omfatter dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer, som fx kaffe, te, mate, kakao.

Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
Branchen omfatter dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter, som fx peber, chilipeber, muskatnødder, anis og kartemomme, kanel, ingefær, vanilje og humle.

Dyrkning af andre flerårige afgrøder
Branchen omfatter dyrkning af fx juletræer, træer til udvinding af plantesaft og plantemateriale til brug for fletning. Branchen omfatter også dyrkning af gummitræer til udvinding af latex.

Planteformering
Branchen omfatter fremstilling af stiklinger, rodskud, sideskud og kimplanter til direkte planteformering eller med henblik på podning til eventuel udplantning.

  • Planteskoler
  • Dyrkning af planter til udplantning
  • Dyrkning af prydplanter, herunder græs til udlægning
  • Dyrkning af planter til fremstilling af løg, rodknolde og rødder, stiklinger og aflæggere, svampemycelium til formering
  • Drift af træplanteskoler, bortset fra forstplanteskoler

Avl af malkekvæg
Branchen omfatter opdræt og avl af malkekvæg. Forarbejdning af mælk hører ikke med.

  • Opdræt og avl af malkekvæg
  • Fremstilling af rå mælk fra køer og bøfler

Avl af andet kvæg og bøfler
Branchen omfatter opdræt og avl af andet kvæg og bøfler til kødproduktion samt fremstilling af tyresæd.

  • Opdræt og avl af kvæg og bøfler til kødproduktion
  • Fremstilling af tyresæd

Avl af heste og dyr af hestefamilien
Branchen omfatter opdræt og avl af heste og dyr af hestefamilien som fx æsler, muldyr og mulæsler.

Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
Branchen omfatter opdræt og avl af kameler og dyr af kamelfamilien, som fx dromedarer.

Avl af får og geder
Branchen omfatter opdræt og avl af får og geder, herunder også fremstilling af rå fåremælk og gedemælk samt råuld. Klipning af får mod betalin, og Fremstilling af opkradset uld samt forarbejdning af mælk hører ikke med.

Avl af smågrise
Branchen omfatter produktion og avl af smågrise.

Produktion af slagtesvin
Branchen omfatter produktion af slagtesvin.

Fjerkræavl
Branchen omfatter opdræt og avl af fjerkræ, herunder slagtekyllinger, høns, kalkuner, ænder, gæs og perlehøns. Branchen omfatter også ægproduktion og drift af fjerkrærugerier, men ikke fremstilling af fjer og dun.

Kenneler
Branchen omfatter kun opdræt af hunde. Virksomheder, der passer hunde for hundenes ejere, hører ikke med, ligesom virksomheder, der træner vagthunde.

Avl af pelsdyr mv.
Branchen omfatter opdræt af levende dyr og insekter, som fx mink, kaniner, strudse, emuer, insekter, biavl, orme- eller sneglefarme, samt opdræt af kæledyr (bortset fra hunde og fisk). Udover opdræt omfatter branchen også fremstilling af ubehandlede pelsskind, krybdyr- eller fugleskind fra opdrættede dyr. Branchen omfatter ikke opdræt af husdyr, som fx heste, køer og grise.

Blandet drift
Branchen omfatter kombineret produktion af afgrøder og dyr, hvor hverken produktion af afgrøder eller dyr er klart dominerende i indtjeningen.

Kombineret produktion af afgrøder og dyr uden en specialiseret produktion af afgrøder eller dyr. Landbrugsbedriftens generelle størrelse er ikke en afgørende faktor. Hvis enten produktion af afgrøder eller dyr i en givet bedrift overskrider 66 % af standarddækningsbidraget, skal den kombinerede aktivitet ikke medtages her, men klassificeres under dyrkning af afgrøder eller opdræt og avl af dyr

Serviceydelser i forbindelse med planteavl
Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis), som fx sprøjtning af afgrøder, beskæring af frugttræer, høst, halmpresning, frugtpakning, landbrugsmaskinstationer mv. Udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale er også omfattet.

Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
Branchen omfatter beslagsmede, fåreklippere, kvægdrivere samt virksomheder, der beskæftiger sig med opstaldning og pasning af husdyr (ikke kæledyr), men ikke virksomheder, der beskæftiger sig med udlejning af husdyr eller staldplads uden pasning.

Forarbejdning af afgrøder efter høst
Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis), som fx rensning, afpudsning, sortering, sol- eller lufttørring mv.

Forarbejdning af afgrøder med henblik på afsætning på de primære markeder, dvs. rensning, afpudsning, sortering, desinficering, tørring, voksning, pudsning.

Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
Branchen omfatter serviceydelser (på honorar- eller kontraktbasis) i forbindelse med forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

Alle aktiviteter efter høst, der har til formål at forbedre kvaliteten af frø og sædekorn ved at fjerne materiale, som ikke er frø eller sædekorn, som for eksempel for små, mekanisk- eller insektbeskadigede, eller umodne frø og sædekorn, eller reducere fugten fra frø og sædekorn til et niveau, der tillader sikker opbevaring. Disse aktiviteter omfatter tørring, rensning, sortering og behandling af frø og sædekorn indtil markedsføring. Omfatter også Behandling af genetisk modificerede frø og sædekorn samt Industriel fremstilling og forædling af frø.

Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
Branchen omfatter jagt og fældefangst på kommerciel basis samt fangst af dyr med henblik på produktion af fødevarer og pelsværk eller til anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr. Branchen omfatter også fremstilling af rå skind og landbaseret fangst af havpattedyr som hvalrosser og sæler samt serviceydelser til jagt og fældefangst.

Fangst af dyr (døde eller levende) med henblik på produktion af fødevarer, pelsværk, skind eller anvendelse inden for forskning, i zoologiske haver eller som kæledyr

Omfatter desuden Serviceydelser i forbindelse med jagt og fældefangst, Fremstilling af rå pelsskind, krybdyr- eller fugleskind fra jagt eller fældefangst samt Landbaseret fangst af havpattedyr som hvalrosser og sæler.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 63.733 personer (2014), heraf 5.705 kvinder (21 procent). Antallet har været næsten konstant over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 250 nyuddannede

Uddannelser med 20-250 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Moderne landbrugsproduktion kræver færre og færre mennesker til at udføre arbejdet, mens produkterne bliver mere og mere avancerede.

I 1950 var næsten en tredjedel af befolkningen beskæftiget i landbruget. I dag er det kun godt 3 procent. Alligevel er landbrugsproduktionen tre-fire gange større. Maskiner, udstyr og nye produktionsmetoder har gjort det muligt at producere flere fødevarer med brug af væsentligt mindre arbejdskraft.

Udviklingen inden for landbrugets hovederhverv går overordnet set mod færre og større ejendomme. Antallet af bedrifter er mere end halveret siden 1984 og det gennemsnitlige areal er næsten fordoblet siden 1990.

Jobbene ligner mere og mere job i andre virksomheder. Man kan være ansat til at arbejde i produktionen eller med administrativt arbejde. Af de ansatte i landbruget er omkring 15-20 procent udenlandsk arbejdskraft især fra Østeuropa.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Akademiuddannelse i ledelse

Få mere at vide

Fødevareministeriet
www.fvm.dk

Landbrug & Fødevarer
www.lf.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk