Arbejdsmarkedets brancher

Landbrug, skovbrug og fiskeri

Landbruget hører sammen med skovbrug og fiskeri til de ældste erhverv, idet de udnytter naturens ressourcer til produktion af fødevarer og materialer til byggeriet.

Brancherne beskæftiger en stor andel af erhvervsuddannet arbejdskraft i den primære produktion samt i de afledte servicefunktioner.

I branchernes aktiviteter omkring rådgivning, afsætning og teknologisk udvikling beskæftiges et mindre antal akademikere og personer med andre længerevarende uddannelser.