Teater, musik og kunst
Arbejdsmarked

Teater, musik og kunst

Kunstneriske og kulturelle aktiviteter finder sted side om side og er svære at skille fra hinanden.

Fælles for aktiviteterne i denne branche er oplevelse. Både kulturarbejdere og kunstnere producerer oplevelser for os alle sammen.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Teater- og koncertvirksomhed omfatter opførelse af teaterforestillinger, operaer, balletter samt koncerter og anden form for sceneoptræden. Teknikere og hjælpepersonale er som regel fastansat på teatret eller i koncerthuset.

De medvirkende kunstnere kan være ansat for længere tid, men det normale er, at de er kontraktansat i forbindelse med enkelte forestillinger eller arrangementer. Disse selvstændigt udøvende kunstnere kan fx være skuespillere, musikere, forfattere, foredragsholdere, billedhuggere, malere, tegnere, instruktører.

En række mennesker er ansat til at drive disse kulturelle servicesteder, koncertsale, teatre og andre kulturhuse, medborgerhuse, billetbureauer samt aktivitets- og kulturcentre.

Billedkunstnere er som regel selvstændige grafikere, malere, billedhuggere, lyskunstnere m.v. Kunstnerisk udførende virksomhed omfatter også restaurering af kunstværker.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen består både af virksomheder og af selvstændige udøvere af en kunstnerisk eller oplysende disciplin:

Teater- og koncertvirksomhed
Branchen omfatter produktion af forskellige former for scenekunst, der udøves af grupper, fx orkestre, bands, teatergrupper og balletkompagnier.

 • Produktion af teaterforestillinger, koncerter og operaer samt dans og anden sceneoptræden
 • Aktiviteter, der udøves af grupper, cirkus eller orkestre, fx teatergrupper, balletkompagnier mv.

Selvstændigt udøvende scenekunstnere
Branchen omfatter enkeltpersoner, der laver deres eget show, evt. som del i noget større. Fx at underholde folk fra en lille eller stor scene, som foredragsholder, skuespiller, danser, musiker eller DJ.

 • Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende scenekunstnere som fx skuespillere, musikere og foredragsholdere

Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
Branchen omfatter aktiviteter, i tilknytning til teater og koncertvirksomhed (scenekunst), som ikke foregår på scenen under fremførelsen. Herunder instruktører, lysmestre, scenepersonale mv.

 • Hjælpetjenester i forbindelse med scenekunst til produktion af teaterforestillinger, koncerter og operaer samt dans og anden sceneoptræden
 • Aktiviteter, der udøves af instruktører, producenter, regissører, scenepersonale, lysmestre mv.
 • Aktiviteter udøvet af producenter og arrangører af kulturelle begivenheder med eller uden faciliteter

Kunstnerisk skaben
Branchen omfatter kunstnerisk skaben, af selvstændigt udøvende kunstnere, hvis værker kan ses eller høres, men som ikke fremføres af kunstneren selv. Fx billedkunst, design, musik, koreografi og skrivevirksomhed mv.

 • Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende kunstnere indenfor billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og ballet/dans.
 • Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende forfattere inden for alle genrer, herunder fiktion, teknisk skrivning mv. (skribent- og forfattervirksomhed)
 • Freelancejournalisters virksomhed
 • Restaurering af kunstværker som fx malerier

Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
Branchen omfatter drift af kulturfaciliteter som koncertsale og teaterscener, men ikke opsætning af koncerter eller forestillinger.

 • Drift af koncert- og teatersale samt andre kulturelle faciliteter

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 9.851 personer (2014), heraf 4.659 kvinder (47 procent). Antallet er vokset med 11 procent over den seneste femårige periode.

Branchen øger gradvist sin andel af beskæftigelsen. Siden 1997 er antallet vokset med godt 12 procent. Fremgangen dækker bl.a. over, at mange nye aktiviteter inden for underholdningsindustrien har held til at blive kommercialiseret.

Inden for området er det normalt at være deltidsansat eller freelance, så branchen kan reelt give beskæftigelse til en masse mennesker.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 50 nyuddannede

Uddannelser med 25-50 nyuddannede

Uddannelser med 15-25 nyuddannede

Uddannelser med færre end 15 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

I et rigt samfund som det danske er oplevelsesaktiviteterne en vigtig del af erhvervslivet. Kulturen, kunsten og sporten produceres som varer og serviceydelser og danner grundlag for en masse menneskers arbejdsliv.

Teknologiudviklingen er helt central, fordi flere og flere oplevelsestyper bliver it-baserede. Det gælder fx. computerspil, software og  håndholdte computere, der formidler kunst på museet, interaktivt tv og meget mere.

Mange aktiviteter inden for teater og musik, som tidligere var en slags fritidsaktiviteter, opfattes i stigende grad som anerkendte kommercielle ydelser - både i det offentlige kulturliv og i erhvervslivet. Når der tjenes penge på kunst og kultur, kan udøverne også få løn for deres arbejde.

Eksempelvis er dansk musikproduktion blevet stærke eksporterhverv. Kunstens og kulturens vilkår er blevet langt bedre i økonomisk henseende gennem de senere år. Og tendensen ser ud til at fortsætte.

Foruden at generere mange penge, er der også en tydelig tendens, nemlig at kunsten og kulturen tiltrækker mange kreative og meget produktive mennesker. Foruden job til dem selv skaber de beskæftigelse omkring sig.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Kulturministeriet (KUM)
www.kum.dk

Kulturarvsstyrelsen
www.kuas.dk

Dansk Musiker Forbund (DMF)
www.dmf.dk

Danske Populærautorer (DPA)
www.dpa.org

Dansk Forfatterforening
www.danskforfatterforening.dk

Danske Sangskrivere og Komponister (DJBFA)
www.djbfa.dk

Dansk Artistforbund (DAF)
www.artisten.dk

Billedkunstnernes Forbund (BKF)
www.bkf.dk

Dansk Skuespiller Forbund (DSF)
www.skuespillerforbundet.dk