Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter
Arbejdsmarked

Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter

Fælles for aktiviteterne i denne branche er oplevelse. Medarbejderne i branchens virksomheder producerer oplevelser for os alle sammen.

I et rigt samfund som det danske er oplevelsesaktiviteterne en vigtig del af erhvervslivet. Fritidsaktiviteter produceres som varer og serviceydelser og danner grundlag for en masse menneskers arbejdsliv.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Denne branche omfatter en lang række enheder, der driver anlæg eller tilbyder tjenester for at imødekomme deres kunders forskellige fritidsinteresser. Den omfatter drift af en lang række attraktioner som fx mekaniske forlystelser, vandrutsjebaner, spil, forestillinger, temaudstillinger og udflugtsområder.

Forlystelsesparker river en lang række attraktioner, som fx badelande, mekaniske forlystelser, vandrutsjebaner, spil, forestillinger, temaudstillinger og udflugtsområder.

Andre aktiviteter er drift af lystbådehavne og marinaer, drift af skibakker, udlejning af udstyr til fritid og rekreative formål som en integreret del af rekreative faciliteter.

Markeder og udstillinger med rekreativt sigte er en anden aktivitet, ligesom strandaktiviteter som udlejning af badehuse, aflåselige skabe, stole mv.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Forlystelsesparker o.l.
Branchen omfatter forlystelsesparker samt drift af en lang række attraktioner, som fx badelande, mekaniske forlystelser, vandrutsjebaner, spil, forestillinger, temaudstillinger og udflugtsområder.

Lystbådehavne
Branchen omfatter havne til fritidsformål, lystbådehavne og marinaer

Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
Branchen omfatter fx drift af skibakker inkl. udlejning af skiudstyr, udlejning af badehuse og aflåselige skabe, og drift af dansesteder (uden servering).

  • Drift af skibakker
  • Udlejning af udstyr til fritid og rekreative formål som en integreret del af rekreative faciliteter
  • Markeder og udstillinger med rekreativt sigte
  • Strandaktiviteter, herunder udlejning af badehuse, aflåselige skabe, stole mv.
  • Drift af dansesteder uden servering af drikkevarer
  • Produktion og tilrettelæggelse af begivenheder undtagen kulturelle begivenheder og sportsbegivenheder, med eller uden faciliteter

Antal beskæftigede

Branchen er ganske lille og beskæftiger 3.157 personer (2014), heraf 1.482 kvinder (46 procent). Antallet er steget med ca. 400 personer over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Branchen øger gradvist sin andel af beskæftigelsen. Siden 1997 er antallet vokset med godt 12 procent. Fremgangen dækker bl.a. over, at mange nye aktiviteter inden for underholdningsindustrien har held til at blive kommercialiseret.

Inden for området er det normalt at være deltidsansat eller freelance, så branchen kan reelt give beskæftigelse til en masse mennesker.

Teknologiudviklingen er helt central, fordi flere og flere oplevelsestyper bliver it-baserede.

Mere uddannelse

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Dansk Automat Brancheforening (DAB)
www.d-a-b.dk