Biblioteker, museer, monumenter mv.
Arbejdsmarked

Biblioteker, museer mv.

Biblioteker og arkiver, museer af enhver art, botaniske og zoologiske haver, drift af historiske monumenter og naturreservater er en stor kulturel aktivitet i et moderne samfund.

Branchen omfatter også bevarelse og udstilling af genstande, steder og naturfænomener af historisk, kulturel eller undervisningsmæssig interesse.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Biblioteker og arkiver udfører et meget omfattende arbejde med formidling af kultur, kunst og underholdning. Arkiver er institutioner med samlinger af dokumenter af offentlig eller privat art eventuelt inden for et bestemt fagområde. Det er bl.a. Rigsarkivet og Landsarkiverne.

Museer er kulturelle institutioner med samlinger af bevaringsværdige kulturgenstande. Der findes bl.a. kunstmuseer, museer for møbler, tøj, keramik, juveler og sølvtøj, naturhistoriske museer, frilandsmuseer og kunstudstillinger.

Andre kollektive serviceaktiviteter er fx omrejsende og stationære forlystelsesparker, Tivoli, Bakken og Legoland, veteranbaner vandlande.

En stor gruppe af virksomheder arbejder med sport, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller, friluftsbade og søbadeanstalter.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Biblioteker, museer mv. omfatter en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Biblioteker
Branchen omfatter aktiviteter på flere slags biblioteker, læsesale mv. Pædagogiske centraler og filmbiblioteker hører også til branchen.

Desuden udfører branchen dokumentations- og informationsaktiviteter udøvet af biblioteker af enhver art, læsesale, audiovisuelle rum og forevisningslokaler, etablering af samlinger, eventuelt inden for et bestemt fagområde samt katalogisering af samlinger.

Udlån af bøger, kort, tidsskrifter, film, grammofonplader, bånd, kunstværker mv., kildesøgning for brugerne mv. samt filmbiblioteker og –tjenester.

Arkiver
Branchen omfatter alle typer af arkiver, samt opbevaring af fx bøger, film, kunstværker mv. inkl. fotolagre, arkiver, som er tilgængelige for offentligheden eller for en bestemt kreds som fx studerende, videnskabsmænd, personale, medlemmer, samt drift af statslige arkiver. Desuden opbevaring af bøger, kort, tidsskrifter, film, grammofonplader, bånd, kunstværker mv. samt fotolagre.

Museer
Branchen omfatter museer af enhver art, kunstmuseer, museer for juveler, møbler, tøj, keramik, sølvtøj, naturhistoriske museer, videnskabelige og teknologiske museer, historiske museer, herunder militærmuseer, andre specialmuseer og frilandsmuseer.

Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
Branchen omfatter drift og vedligeholdelse af historiske monumenter, bygninger og lignende attraktioner, men ikke renovering og restaurering, som hører til bygge- og anlægssektoren.

Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
Branchen omfatter botaniske og zoologiske haver, herunder børnezoo samt naturreservater, herunder fredning af dyr mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 14.157 personer (2014), heraf 9.064 kvinder (64 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Fremtidsmuligheder

Inden for området er det normalt at være deltidsansat eller freelance, så branchen kan reelt give beskæftigelse til en masse mennesker.

En markant udviklingstendens er, at erhvervsliv, kulturinstitutioner og myndigheder mødes i det, der kaldes oplevelsesindustrien.

Teknologiudviklingen er helt central, fordi flere og flere oplevelsestyper bliver it-baserede. Det gælder fx. computerspil, musik på mobiltelefoner, software, der sætter forbrugere i stand til at komponere musik, håndholdte computere, der formidler kunst på museet, interaktivt tv og meget mere.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser bland medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Få mere at vide

Kulturministeriet (KUM)
www.kum.dk

Kulturarvsstyrelsen
www.kuas.dk

Danmarks Biblioteksforening (DBF)
www.dbf.dk

Dansk Forfatterforening
www.danskforfatterforening.dk