telekommunikation
Arbejdsmarked

Telekommunikation

Branchens virksomheder arbejder med udbud af telekommunikation og tilhørende tjenester, dvs. transmission af tale, data, tekst, lyd og video.

Transmissionsfaciliteter kan være baseret på en enkelt teknologi eller en kombination af teknologier. Transmissionen foregår, uden at virksomhederne er med i skabelsen af indhold.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Nogle selskaber udbyder telekommunikation og tilhørende tjenester, dvs. transmission af tale, data, tekst, lyd og video. Virksomhederne producerer ikke selv de data, de transmitterer.

Transmissionen foregår via fastnet, trådløst net eller en kombination af fastnet og satellitopkoblinger, og opgaverne er drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter.

Virksomhederne står også for salg af adgang og netværkskapacitet fra ejere og operatører af netværk og udbud af telekommunikationstjenester til virksomheder og private via internettet.

Trådløs telekommunikation omfatter desuden trådløs kommunikation til personsøgning og netværk til mobiltelefoni.

Satellitbaseret telekommunikation omfatter levering af visuelle, auditive og tekstbaserede programmer fra kabelnet, tv-stationer eller fra radioselskaber til forbrugerne via DTH- (Direct-To-Home) satellitsystemer samt satellitbaseret internetadgang.

Endelig findes telekommunikation i form af specialiserede tjenester som satellitsporing, telemetri og radarstationsvirksomhed, drift af terminalstationer for satellitsystemer og tilhørende faciliteter, der er forbundet med ét eller flere jordbaserede kommunikationssystemer og er i stand til at transmittere eller modtage telekommunikation til og fra satellitsystemer.

Det kan også være udbud af telefon- og internetadgang via eksisterende teleforbindelser, fx internettelefoni.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Fastnetbaseret telekommunikation
Branchen omfatter transmission, drift, vedligeholdelse og udbud af telekommunikation gennem ledningsnet (evt. kombineret med satellitopkoblinger).

 • Drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter til transmission af tale, data, tekst, lyd og video ved hjælp af en kabelbaseret telekommunikationsinfrastruktur. De transmissionsfaciliteter, der udfører disse aktiviteter, kan være baseret på en enkelt teknologi eller en kombination af teknologier. Det drejer sig mere specifikt om: 1) drift og vedligeholdelse af omstillings- og transmissionsfaciliteter til PPP-kommunikation via fastnet, mikrobølge eller en kombination af fastnet og satellitopkoblinger, 2) drift af kabeldistributionssystemer (fx til distribution af data- og tv-signaler) og 3) levering af telegrafkommunikation og anden ikke-talebaseret kommunikation ved brug af deres egne faciliteter. Køb af adgang og netværkskapacitet fra ejere og operatører af netværk og udbud af telekommunikationstjenester ved brug heraf til virksomheder og private er omfattet
 • Internetadgang, der udbydes af operatøren af den kabelbaserede infrastruktur

Trådløs telekommunikation
Branchen omfatter transmission, drift, vedligeholdelse og udbud af trådløs telekommunikation.

 • Drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter til transmission af tale, data, tekst, lyd og video ved hjælp af en trådløs telekommunikationsinfrastruktur. Disse faciliteter tilbyder rundstrålende radiobølgetransmission og kan være baseret på en enkelt teknologi eller en kombination af teknologier. Vedligeholdelse og drift af personsøgnings- samt mobil- og andre trådløse telekommunikationsnetværk er omfattet. Køb af adgang og netværkskapacitet fra ejere og operatører af netværk og udbud af trådløse telekommunikationstjenester (undtagen satellit) ved brug af heraf til virksomheder og private er ligeledes omfattet
 • Internetadgang, der udbydes af operatøren af den trådløse infrastruktur

Satellitbaseret telekommunikation
Branchen omfatter transmission, drift, vedligeholdelse og udbud af telekommunikation via satellitter.

 • Drift, vedligeholdelse og udbud af adgang til faciliteter til transmission af tale, data, tekst, lyd og video ved hjælp af en satellitbaseret telekommunikationsinfrastruktur. Omfatter også levering af visuelle, auditive og tekstbaserede programmer fra tv-kanaler, tv-stationer og -selskaber eller fra radioselskaber til forbrugerne via DTH- (Direct-To-Home) satellitsystemer. Enheder i denne branche producerer normalt ikke originalt programmateriale
 • Internetadgang, der udbydes af operatøren af den satellitbaserede infrastruktur

Anden telekommunikation
Branchen omfatter udbud af telefoni ved brug af internetprotokol, specialiserede telekommunikationsapplikationer, som fx satellitsporing samt udbud af internetadgang mellem klient og udbyder via netværk, der ikke ejes af eller kontrolleres af internetudbyderen, som fx opkaldsadgang til internettet. Branchen omfatter også videreforhandling af telekommunikation og drift af terminalstationer for satellitsystemer.

 • Udbud af specialiserede telekommunikationsapplikationer, fx satellitsporing, telemetri og radarstationsvirksomhed, drift af terminalstationer for satellitsystemer og tilhørende faciliteter, der er forbundet med ét eller flere jordbaserede kommunikationssystemer og er i stand til at transmittere eller modtage telekommunikation til og fra satellitsystemer
 • Udbud af internetadgang mellem klienten og internetudbyderen via netværk, der ikke ejes eller kontrolleres af internetudbyderen, fx opkaldsadgang til internettet mv.
 • Udbud af telefon- og Internetadgang i faciliteter der er åbne for offentligheden
 • Udbud af telekommunikationstjenester via eksisterende teleforbindelser
 • Udbud af telefoni ved brug af internetprotokol (VoIP), herunder internettelefoni
 • Videreforhandling af telekommunikation (dvs. køb og videresalg af netværkskapacitet uden levering af yderligere tjenester)

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 13.107 personer (2014), heraf 4.011 kvinder (31 procent). Antallet er reduceret med 15 procent over den seneste femårige periode.

Teleselskaberne ansætter et stort antal kundeservicemedarbejdere dels til call-centre og dels til arbejdet med telemarketing.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 20-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Telesektoren oplever en voldsom udvikling præget af internationalisering både teknisk og forretningsmæssigt. Samtidig bliver der stadig færre og stadig større operatører i branchen. Flere af dem er multinationale koncerner. Det giver stor konkurrence både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.

Også blandt internetudbyderne er der voldsom konkurrence, og begge erhvervsområder byder på mange jobmuligheder, men også mange strukturændringer med jobskifte til følge.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk

It- og tele under Erhvervsstyrelsen
www.erhvervsstyrelsen.dk

Branchefællesskab for IT, tele, elektronik og kommunikationsvirksomheder (ITEK)
www.itek.di.dk

Telekommunikationsindustrien (TI)
www.teleindustrien.dk

Telekommunikationsforbundet
www.danskmetal.dk

Forening for Dansk Internet Handel (FDIH)
www.fdih.net