radio- og tv-virksomhed
Arbejdsmarked

Radio- og tv-stationer

Radio og tv kaldes for elektroniske medier og udgør sammen med den trykte presse den vigtigste del af formidlingen af nyheder, underholdning og kultur.

Digital teknik inden for produktion af billede og lyd betyder, at journalister, fotografer, lydfolk, klippere, producere osv. kan arbejde inden for både radio og tv.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Radio- og tv-stationer skaber i et vist omfang selv indhold eller de køber rettigheder til distribution af indhold og efterfølgende udsendelse, fx programmer inden for underholdning, nyheder, talkshows, sports- og undervisningsprogrammer og programmer henvendt til unge mv.

Datatransmission som led i radio- eller tv-transmission (trådløst, via satellit, via kabelnetværk eller via internettet) indgår også i virksomhedernes aktiviteter.

Det samlede programudbud kan enten transmitteres af radio- og tv-stationerne eller transmitteres af udbydere af kabel eller satellit-tv.

Disse udbydere tilbyder abonnementsbaserede programmer til sportskanaler, filmkanaler nyhedskanaler eller såkaldt Video-on-demand.

Tv-programmer kan optages på forskellige måder. Nogle typer er optaget på forhånd og gennemgår en redaktionel bearbejdning inden udsendelse.

En anden produktionsform er den direkte transmission, hvor optagelsen finder sted samtidig med, at programmet udsendes.

Direkte programmer optages med flere kameraer, og bearbejdningen sker i form af skift mellem kameraernes forskellige synsvinkler på de samme begivenheder. Typiske eksempler på genren er transmissioner af sportsbegivenheder, folketingsvalg eller Melodi Grandprix.

Live-on-tape er en produktionsform, der fx anvendes til underholdningsprogrammer med studiepublikum. Det optages på forhånd, man kan redigere i det, men det opleves af seerne, når det senere bliver sendt, som om det foregår i nuet.

Produktion af radioprogrammer finder sted i Danmarks Radio eller på en række lokale og regionale radiostationer. Selve den tekniske produktion kan finde sted i studier, i marken eller som direkte transmission fra radiostationens studier.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Radiovirksomhed
Branchen omfatter produktion og transmission af direkte radioprogrammer til tilknyttede stationer og abonnementer via kabel, satellit og internet. Branchen omfatter ikke produktion af båndede radioprogrammer.

Tv-virksomhed
Branchen omfatter virksomheder, der danner et fuldstændigt programudbud til en tv-kanal ud fra egenproducerede eller indkøbte programmer. Programudbuddet kan enten transmitteres af dem, der har produceret programmerne eller af 3. mand, fx udbydere af kabel- eller satellit-tv.

  • Tv-programmer til transmission på abonnementsbasis. Distributørerne kan være udbydere af kabel- eller satellit-tv. Programmerne er ofte specialiserede (dvs. i begrænset format, fx nyheder, sports- og undervisningsprogrammer og programmer henvendt til unge)
  • Tv-kanalvirksomhed og frit tilgængelig transmission heraf via de offentlige kanaler
  • Programtransmission til tilknyttede tv-stationer, der efterfølgende transmitterer programmerne til offentligheden efter en foruddefineret tidsplan er også omfattet
  • Abonnementsbaserede programmer til sportskanaler
  • Abonnementsbaserede programmer til filmkanaler
  • Abonnementsbaserede programmer til nyhedskanaler

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 6.557 personer (2014), heraf 2.778 kvinder (9 procent). Antallet er steget med 6 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 20-100 nyuddannede

Uddannelser med færre end 20 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

De store ændringer i mediernes organisering og produktionsmetoder gør, at mediefolk skal have andre kompetencer end tidligere. Man skal have bred viden om medieproduktion og samtidig have kompetencer på en række specialeområder.

Desuden udklækkes der flere nyuddannede end nogensinde før. Arbejdsløshedstallene for nyuddannede er høje, og det sætter branchen under pres.

Gruppen af personer med en produktionsteknisk uddannelse er mere end fordoblet over en tiårig periode. Journalistuddannelserne er den dominerede uddannelsesbaggrund for medieuddannede i radio- og tv-produktion.

Der er en negativ tendens til fald i andelen af mediearbejdere med en produktionsteknisk uddannelse. Det skyldes i høj grad, at teknikken i vidt omfang kan betjenes af de redaktionelle medarbejdere, altså af journalister og af folk med en videregående medieuddannelse.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Få mere at vide

Producentforeningen for danske film- og tv-producenter
www.pro-f.dk

Journalistforbundet
www.journalistforbundet.dk