film- og musikbranchen
Arbejdsmarked

Produktion af film, tv og musik mv.

Branchens virksomheder producerer spillefilm og andre film med henblik på fremvisning i biografer eller udsendelse på tv.

Virksomhederne laver desuden lyd- og musikindspilninger, masterkopiering, markedsføring og distribution, foruden musikudgivelser samt lydoptagelser i studier eller andre steder.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Blandt opgaverne er planlægning, optagelse, redigering, eftersynkronisering m.v. og distribution af film samt filmfremvisning. Køb og salg af distributionsrettigheder til film er også et vigtigt område.

Filmbranchen i Danmark består af en håndfuld store produktionsselskaber samt en række små og mellemstore selskaber, der dels arbejder for de store, dels producerer for erhvervslivet. Det kan dreje sig om film og video til undervisningsbrug eller portrætter af virksomheder.

Produktionsselskaberne hyrer produktionsfolk til det enkelte film- eller tv-projekt. Produktionsholdet arbejder ud fra nøje planlagte produktions- og indspilningsplaner.

Nogle virksomheder arbejder med distribution af film, video, dvd'er og lignende produkter til biografer, tv-selskaber og -stationer mv. De køber distributionsrettigheder til produkterne og står for den praktiske distribution og udlejning til biografer og filmklubber.

I plade- og lydstudier produceres originale lydindspilninger, og der laves optagelser af båndede radioprogrammer, der ikke udsendes live.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Produktion af tv-programmer
Branchen omfatter produktion af tv-serier, tv-reklamer, video- og tv-programmer samt reklamer til udsendelse i biografer og tv.

  • Produktion af tv-programmer (tv-serier, dokumentarprogrammer mv.) og reklameproduktioner til udsendelse i biografer og tv.

Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
Branchen omfatter aktiviteter som redigering, overførsel fra film til bånd, div. tekstning, rulletekster, computergrafik- og animation, specielle effekter, fremkaldelse og behandling af film samt aktiviteter udført af film- og speciallaboratorier. Derudover reproduktion af spillefilm med henblik på distribution til biografer.

  • Aktiviteter såsom redigering, overførsel fra film til bånd, tekstning, undertekstning, rulletekster, tekstning for hørehæmmede, computergrafik, computeranimation og specielle effekter, fremkaldelse og behandling af film, aktiviteter udført af filmlaboratorier og speciallaboratorier for animationsfilm.
  • Reproduktion af spillefilm med henblik på distribution til biografer

Distribution af film, video- og tv-programmer
Branchen omfatter distribution af film, video, dvd'er og lignende produkter til biografer, tv-selskaber og stationer samt køb af distributionsrettigheder til film, dvd'er og andre billedmedier.

  • Distribution af film, video, dvd'er og lignende produkter til biografer, tv-selskaber og -stationer mv. Køb af distributionsrettigheder til film, dvd'er og andre billedmedier er også omfattet.

Biografer
Branchen omfatter fremvisning af film eller andre billedmedier i fx biografer eller i fri luft. Omfatter også biografklubvirksomhed.

  • Fremvisning af film eller andre billedmedier i biografer, i fri luft eller andre fremvisningsfaciliteter
  • Biografklubvirksomhed

Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
Branchen omfatter produktion af originale lydindspilninger (fx bånd eller cd'er), udgivelse, markedsføring og distribution. Derudover omfatter branchen køb, registrering og eventuel administration af ophavsrettigheder til kompositioner, indspilninger, radio, tv, film og live-optrædener. Branchen omfatter også lydoptagelser og produktion af båndede radioprogrammer.

  • Aktiviteter i forbindelse med produktion af originale lydindspilninger, fx bånd, cd'er, udgivelse, markedsføring og distribution af lydoptagelser til engroshandel, detailhandel eller direkte til offentligheden. Disse aktiviteter kan evt. være et led i produktionen af originalindspilninger i samme enhed. Hvis ikke, skal den enhed, der udøver disse aktiviteter, indhente reproduktions- eller distributionsrettighederne til originalindspilningerne.
  • Lydoptagelser i et studie eller andre steder, herunder produktion af båndede radioprogrammer (dvs. radioprogrammer, der ikke udsendes live)
  • Musikudgivelsesaktiviteter, dvs. køb og registrering af ophavsrettigheder til musikkompositioner, markedsføring, tilladelse og anvendelse af disse kompositioner til indspilninger, radio, tv, film, liveoptræden, trykning og andre medier. Enheder, der medvirker til disse aktiviteter, kan have ophavsretten eller fungere som administrator af ophavsretten til musikken på vegne af indehaverne af ophavsretten. Udgivelse af musik og nodebøger er omfattet

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 8.467 personer (2014), heraf 3.187 kvinder (38 procent). Antallet er steget med 12 procent over den seneste femårige periode.

Det er karakteristisk for branchen, at den ud over den veletablerede del også består af mange nyetablerede virksomheder, der organiseres omkring en enkelt eller flere produktioner.

Freelancere, projekt- og deltidsansatte er meget karakteristiske ansættelsesformer i branchens virksomheder.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 30-100 nyuddannede

Uddannelser med 15-25 nyuddannede

Uddannelser med færre end 15 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

De store ændringer i mediernes organisering og produktionsmetoder gør, at mediefolk skal have andre kompetencer end tidligere. Man skal have bred viden om medieproduktion og samtidig have kompetencer på en række specialeområder.

Mere uddannelse

Diplomuddannelser

  • HD 2. del, Offentlig virksomhedsøkonomi

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

Det Danske Filminstitut
www.dfi.dk

Producentforeningen for danske film- og tv-producenter
www.pro-f.dk

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Danske Medier Research (DMR)
www.fdim.dk

Koda
www.koda.dk

Gramex
www.gramex.dk