It-konsulenter
Arbejdsmarked

It-konsulenter

Branchens virksomheder tilbyder en række konsulentydelser: rådgivning, udvikling, programmering, tilretning, test og support af software.

Desuden arbejder de med planlægning og design af computersystemer, integration af hardware, software og kommunikationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

En del virksomheder i branchen arbejder med programmering, udvikler software (både udformning, tilretning, test og support) i forbindelse system software, software applikationer, databaseløsninger og web-design. De udvikler også programmer efter brugerens anvisninger (kundespecifikt software).

Andre virksomheder yder konsulentbistand til informationsteknologi, fx vedrørende planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software- og anden informationsteknologi.

Konsulentbistanden omfatter analyse af brugerbehov og -problemer, bistand til den bedste løsning, planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware, software og kommunikationsteknologi, med henblik på at opfylde en bestemt klients behov.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Computerprogrammering
Branchen omfatter udvikling, udformning, tilretning, test og support i forbindelse med databaseløsninger, web-design, system software og software applikationer - de sidste to inkl. opdateringer og patches. Det må gerne være kundespecifik software. Branchen omfatter ikke udgivelse, oversættelse eller tilpasning af massefremstillet software.

  • Computerprogrammering
  • Udvikling af kundespecifikt software, herunder også rådgivning, tilretning, test og support med henblik på at opfylde en bestemt klients behov.
  • Programudvikling efter brugerens anvisninger

Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Branchen omfatter konsulentbistand samt analyser af brugerbehov- og problemer vedrørende planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software og anden informationsteknologi. Branchen omfatter ligeledes installation, oplæring og support til brugerne af systemet.

  • Konsulentbistand vedrørende planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware-, software- og anden informationsteknologi. Herunder analyse af brugerbehov og -problemer, konsulentbistand vedrørende den bedste løsning, planlægning og design af computersystemer, der integrerer hardware, software og kommunikationsteknologi, med henblik på at opfylde en bestemt klients behov. De i denne branche klassificerede virksomheder kan levere hardware- og softwarekomponenter til systemet som led i den integrerede servicevirksomhed, eller disse komponenter kan leveres af tredjemand eller underleverandører. De installerer ofte systemet og oplærer og yder support til brugerne af systemet

Computer facility management
Branchen omfatter daglig administration og drift af klienters computersystemer og databehandlingsfaciliteter.

  • Daglig administration og drift af klienters computersystemer og databehandlingsfaciliteter

Anden it-servicevirksomhed
Branchen omfatter rekonstruktion af harddiske, installation af personlige computere og software samt datarekonstruktion ved computernedbrud. Branchen omfatter ikke installation af større computere.

  • Andre it- og computerrelaterede serviceydelser, der ikke er klassificeret andre steder
  • Rekonstruktion af harddiske
  • Installation af personlige computere
  • Installation af software
  • Datarekonstruktion ved computernedbrud samt installation af software og hardware

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 47.327 personer (2014), heraf 10.472 kvinder (20 procent). Antallet har været stigende over den seneste femårige periode.

Udvikling og salg af kundespecifikt software er den største produktgruppe, mens udvikling og salg af standard software er den næststørste.

Medarbejderne arbejder både projektorienteret med løsning af nye opgaver og med serviceydelser i form af support, reparation, undervisning mv.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 50-100 nyuddannede

Uddannelser med 25-50 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Branchens arbejdsmarked er meget fleksibelt. Der ansættes i stigende omfang humanister i it-branchen, som hovedsaglig arbejder med programmering og forretningsudvikling. De vurderes til at være gode til at forstå og afdække kunders behov, ligesom de besidder en række andre kompetencer, der er vigtige, når man udvikler it-produkter og services.

Der er generelt mangel på dygtige it-medarbejdere især med lange videregående uddannelser. Dog har der været en vis tilbagegang i beskæftigelsen for it-konsulenter.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Andre uddannelser

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

 Se en oversigt over masteruddannelser

Få mere at vide

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk

Prosa
www.prosa.dk

Future People, It-uddannelser
www.futurepeople.dk