informationstjenester
Arbejdsmarked

Informationstjenester

Denne branches virksomheder arbejder med formidling af information, både it-baserede informationer og informationer i form af nyheder, billeder og andet pressemateriale.

Informationstjenester er desuden søgemaskiner og webportaler, databehandlings- og hostingvirksomhed. Området er relativt nyt og i konstant vækst.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Et voksende antal virksomheder og bureauer tilbyder tjenester, der primært handler om at levere information.

Et voksende antal virksomheder og bureauer tilbyder tjenester, der primært handler om at levere information. Branchens virksomheder arbejder digitalt med både services og produkter lige fra start til aflevering af produkterne til slutbrugere og kunder.

Digitaliseringen gør det muligt at fremstille og levere produkter, der ikke er fysisk håndgribelige, men som både kan sælges til og forbruges af kunder.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

  • Levering af infrastruktur til webhosting, databehandling og lignende serviceydelser. Omfatter specielle serviceydelser som webhosting, streaming og applikationshosting, applikationsservice, generelle mainframefaciliteter på timesharebasis til klienter
  • Databehandling omfatter fuldstændig behandling og specialiserede rapporter på baggrund af data leveret af klienter eller automatisk databehandling og dataindlæsning, herunder vedligeholdelse af databaser

Webportaler

  • Drift af websteder, der anvender en søgemaskine til at generere og vedligeholde store databaser over internetadresser og -indhold i et søgbart format
  • Drift af andre websteder, der fungerer som portaler til internettet, fx mediewebsteder, der leverer regelmæssigt opdateret indhold

Pressebureauer
Branchen omfatter nyheds- og pressebureauer, der leverer nyheder, billeder og artikler til medierne.

Andre informationstjenester
Branchen omfatter andre informationstjenester, fx

  • Computerbaserede telefon informationstjenester
  • Telefonbaserede informationstjenester
  • Informationssøgetjenester på kontrakt- eller honorarbasis
  • Nyheds- og presseudklipstjenester mv.

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 6.145 personer (2014), heraf 2.082 kvinder (34 procent). Antallet er steget med ca. 30 procent over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

De hyppigst forekommende uddannelser blandt branchens nyuddannede medarbejdere (2013-2015):

Kandidatuddannelser

Bacheloruddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsuddannelser

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Branchen er generelt i konstant vækst. Der er generelt mangel på dygtige it-medarbejdere især med lange videregående uddannelser.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

  • Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
  • Afsætningsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

IT-Brancheforeningen
www.itb.dk

Prosa
www.prosa.dk