presse og forlag
Arbejdsmarked

Forlag

Forlagsbranchen, herunder pressen, står for udgivelse af bøger, brochurer, landkort, aviser, ugeblade og anden udgivervirksomhed fx af software.

Udgivervirksomhed omfatter køb af ophavsrettigheder til indhold og udbud af dette indhold til offentligheden i forskellige former og medier. Både de trykte, elektroniske eller i lydform, på internettet eller som multimedieprodukter.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Udgivervirksomhed er i dag langt mere end aviser og bøger. Branchen omfatter i princippet køb af ophavsrettigheder til indhold i informationsprodukter og udbud af dette indhold til offentligheden.

Branchen og dens underbrancher er i høj grad præget af digitaliseringen. Produkter og ydelser, som tidligere blev distribueret fysisk trykt på papir, stilles nu til rådighed for kunderne på webbaserede medier eller i form af rettigheder til indholdet.

Virksomhederne i denne underbranche udgiver og offentliggør aviser, ugeblade, tidsskrifter og bøger. Det er m.a.o. bladhuse, bogforlag, tidsskriftforlag, musikforlag og pladeselskaber.

Ophavsrettighederne omfatter både finansielle, tekniske, kunstneriske, juridiske og reklamemæssige aktiviteter. Produktet, der udgives, kan være bøger, brochurer, landkort, billedkunst, kunstreproduktioner, plakater, noder, musik-cd'er, computerspil og lignende.

Værkerne kan udgives i et eller flere medier, både i traditionel trykt form, på lydbånd, cd-rom eller online. Forlagene udgiver værker, som oprindeligt er skabt af andre, men som de har opnået rettighederne til.

Det kan også være værker, som er blevet til inden for udgivervirksomheden, fx presse. Her har virksomheden ophavsret til nyhedsartikler skrevet af journalister, til bøger skrevet af forfattere, eller ophavsret til musik skrevet og udført af musikere.

Publiceringen, offentliggørelsen eller mangfoldiggørelsen afhænger af det medie, værket offentliggøres i.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Forlag og udgivervirksomhed er opdelt i en række underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Udgivelse af bøger
Branchen omfatter udgivelse af bøger, brochurer, foldere, ordbøger, encyklopædier, atlaser, land- og søkort og lydbøger i medier som i trykt format, elektronisk, CD, lydbøger og bøger udgivet på internettet.

Udgivelse af telefonbøger og adresselister
Branchen omfatter udgivelse af fx adresselister, telefonbøger og samlinger af information, domslister og lægemiddellister i både trykt og elektronisk form.

Udgivelse af aviser og dagblade
Branchen omfatter virksomheder der udgiver aviser, dagblade, gratisaviser og reklameaviser, der udkommer mindst fire gange om ugen (på tryk eller i elektronisk form, fx på internettet).

Udgivelse af ugeblade og magasiner
Branchen omfatter virksomheder der udgiver ugeblade, fagblade og magasiner samt radio og tv-programoversigter, der udkommer mindre end fire gange om ugen (på tryk eller elektronisk form, fx på internettet).

Udgivelse af distrikts- og annonceblade
Branchen omfatter udgivelse (men ikke distribution) af distrikts- og annonceblade.

Anden udgivervirksomhed
Branchen omfatter udgivelse af fx. kataloger, fotos, stik, postkort, lykønskningskort, skemaer, plakater, reproduktioner af kunstværker og reklamemateriale (både på tryk og i elektronisk form).

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 15.854 personer (2014), heraf 7.149 kvinder (45 procent). Antallet er faldet med et par tusinde over den seneste femårige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Uddannelser med flere end 100 nyuddannede

Uddannelser med 25-100 nyuddannede

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Antallet af beskæftigede falder stadig for dagspressens og de trykte mediers vedkommende, hvorimod anden udgivervirksomhed beskæftiger et nogenlunde stabilt antal mennesker. Udviklingen for virksomhederne går i retning af færre og større virksomheder gennem fusioner og sammenlægninger.

Branchen og dens underbrancher er i høj grad præget af digitaliseringen. Der er en tendens til, at udgivelse og trykning foregår i forskellige virksomheder, men med samme ejer.

En anden dominerende udvikling handler om sammensmeltningen af trykte og elektroniske medier. Journalister skriver ikke kun til en avis, men deres artikler bringes også på nettet.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

  • Afsætningsøkonomi, HD-2.del

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Masteruddannelser

  • Master i Journalistik
  • Master i redaktionel ledelse

Se en oversigt over masteruddannelser

Få mere at vide

Danske Dagblades Forening
www.danskedagblade.dk

Den danske Forlæggerforening (DFF)
www.danskeforlag.dk

Foreningen af Danske InternetMedier (FDIM)
www.fdim.dk

Multimediebranchen DK
www.itb.dk

Dansk Journalistforbund (DJ)
www.journalistforbundet.dk