Arbejdsmarkedets brancher

Information og kommunikation

Aktiviteterne i disse brancher omfatter produktion og formidling af information og kulturprodukter, herunder it-virksomhed og databehandling.

Omfattet er også udgivelse og distribution af software, film- og lydoptagelser, radio- og tv-virksomhed og udsendelse af programmer, telekommunikation, it-servicevirksomhed og andre informationstjenester.

Udgivervirksomhed omfatter endelig køb og varetagelse af ophavsrettigheder af alle former for udgivelser på tryk, elektronisk eller i lydform, på internettet, som multimedieprodukter, på cd-rom mv.

Betydningen af kommunikation og informationsformidling i samfundet er voksende, og brancherne beskæftiger flere end 100.000 mennesker, hovedsalig i mindre virksomheder.