grafisk industri
Arbejdsmarked

Trykkerier mv.

Den grafiske industri omfatter virksomheder, der står for trykning af produkter som aviser, bøger, tidsskrifter og andre varer.

Branchen omfatter også hjælpeaktiviteter som bogbinding, fremstilling af trykplader og data imaging samt reproduktion af indspillede medier.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Grafisk industri handler om mangfoldiggørelse. Trykningen af produkter som aviser, bøger, tidsskrifter, formularer og andre varer omfatter også hjælpeaktiviteter som fremstilling af trykplader og datafiler til publicering.

Selve trykningen foregår ved hjælp af trykpresser, duplikeringsmaskiner, datastyret reproduktion, prægemaskiner, fotokopimaskiner eller termokopimaskiner.

Hjælpeaktiviteterne er en integreret del af trykkerivirksomhed og leverer næsten altid et produkt - en trykplade, en indbundet bog, en diskette eller en datafil.

Selv om trykning og udgivervirksomhed ofte udføres af samme virksomhed, fx en avis, bliver det mere og mere almindeligt, at disse forskellige aktiviteter udføres i forskellige virksomheder. Desuden leverer industrien en lang række produkter, der ikke er forbundet med formidling af tekst eller billeder.

Andre virksomheder kopierer og mangfoldiggør trykte medier. Desuden findes der trykkerier, der laver trykning af tekst og billeder på diverse produkter af fx metal eller tekstil.

Prepress-arbejde forbereder de grafiske produkter for trykning eller anden mangfoldiggørelse, foruden forberedelse af digitale data.

Med til den grafiske industri hører også bogbinderier.

Reproduktion af indspillede medier er en særlig grafisk produktion. Denne kategori af virksomheder arbejder med reproduktion af lydoptagelser, hovedsagelig reproduktion fra masterkopier.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Trykning af dagblade
Branchen omfatter trykning af aviser, dagblade og andre tidsskrifter, der udkommer mindst 4 gange om ugen.

 • Trykning af andre tidsskrifter, som udkommer mindst fire gange om ugen
 • Avistrykkeri

Anden trykning
Branchen omfatter trykning af magasiner og tidskrifter, der udkommer mindre end fire gange om ugen, samt bøger, brochurer, etiketter mv. Trykning direkte på alle typer af materialer er også omfattet.

 • Trykning af magasiner og andre tidsskrifter, som udkommer mindre end fire gange om ugen
 • Trykning af bøger og brochurer, nodehæfter og partiturer, landkort, atlasser, plakater, reklamekataloger, prospekter og andet trykt reklamemateriale, frimærker, gebyrmærker, adkomstbeviser, checkhæfter og andre værdipapirer, chipkort, smart cards, albummer, dagbøger, kalendere og andre kommercielle tryksager, personligt brevpapir og andre tryksager fremstillet ved højtryk, offset, fotogravure, flexotryk, serigrafitryk og andre trykmetoder, kopieringsmaskiner, computerprintere, prægemaskiner mv.
 • Quick printing
 • Trykning direkte på tekstiler, plast, glas, metal, træ og keramik
 • Det trykte materiale er ofte ophavsretligt beskyttet
 • Trykning af etiketter og mærkater (litografi, dybtryk, flexotryk, mv.)

Prepress- og premedia-arbejde
Branchen omfatter forberedende arbejder inden trykning (fysisk eller digitalt).

 • Datainput: satsarbejde, sætning, fotosætning, datainput, herunder scanning og optisk tegngenkendelse, elektronisk ombrydning
 • Dokumentfremstilling, desktoppublishing og alle andre aktiviteter i forbindelse med fremstilling af originaler
 • Forberedelse af digitale data, fx forbedring, udvælgelse, lænkning af digitale data
 • Databehandling til multimedieapplikationer (fx tekst, lyd, billede)
 • Forberedelse af datafiler til brug i forskellige medieapplikationer (trykning på papir, cd-rom, internet)
 • Digital dataoverførsel
 • Fremstilling af trykplader, herunder imagesetting og platesetting (til trykmetoderne højtryk og offset)
 • Forberedelse af cylindere: gravering eller ætsning af cylindere til dybtryk
 • Pladeprocesser: direkte på plade ("computer to plate", CTP) (også fotopolymerplader), plader og matricer til reliefprægning eller -tryk
 • Anden færdigbehandling som fx gravering eller stempling, trykning i blindskrift, hulning og boring, prægning, lakering og laminering, kollationering og indfalsning, foldning
 • Kunstnerisk arbejde, herunder litografiske sten og forberedte træstokke/træsnit
 • Fremstilling af præsentationsmedia, fx overheadtransparenter og andre digitale præsentationsformer
 • Udarbejdelse af trykkeriprodukter, fx skitser, layout, dummier mv.
 • Korrekturtryk

Bogbinding og lignende serviceydelser
Branchen omfatter serviceydelser i forbindelse med færdigbearbejdning af bøger, tryksager, cd-rom'er og dvd'er. Fx er foldning, hæftning, laminering, prægning og gravering.

 • Forlagsindbinding, prøvemontering og viderebearbejdning som hjælpeaktivitet til trykning, fx forlagsindbinding af bøger, brochurer, magasiner, kataloger mv. ved foldning, tilsnitning og renskæring, samling, hæftning, klæbebinding, tilsnitning og belægning, klæbning, kollationering, rining og guldtrykning, spiralhæftning og plastindbinding
 • Indbinding og færdigbearbejdning af trykt papir eller pap ved foldning, stempling, boring, hulning, perforering, prægning, klæbning og laminering
 • Serviceydelser i forbindelse med færdigbearbejdning af cd-rom'er eller dvd'er
 • Serviceydelser i forbindelse med postudsendelser som fx individuel tilpasning, forberedelse af kuverter og befordring
 • Anden færdigbearbejdning som prægning, gravering, stempling, overførsel til blindskrift

Reproduktion af indspillede medier
Branchen omfatter reproduktion af cd'er, dvd'er, lp'er og andre medier med musik, film, software eller data. Branchen omfatter kun reproduktion fra masterkopier. Hverken udgivelse eller indspilning er omfattet.

 • Reproduktion fra masterkopier af grammofonplader, cd'er og lydbånd med musik eller andre lydoptagelser
 • Reproduktion fra masterkopier af grammofonplader, dvd'er og videobånd med spillefilm og andre videooptagelser
 • Reproduktion fra masterkopier af software og data på disketter, cd-rom'er og bånd

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 7.422 personer (2014), heraf 2.407 kvinder (32 procent). Antallet er reduceret med 16 procent over den seneste femårige periode.

Inden for trykkerivirksomhed beskæftiges først og fremmest faglærte grafikere og trykkere. De efteruddannes hyppigt i takt med de hurtige ændringer inden for trykteknik og digital bearbejdning.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Den grafiske branche møder store udfordringer, mest på grund af fortsat teknologisk udvikling og stigende internationalisering. Især trykkerier oplever tilbagegang i antallet af medarbejdere.

Information på tryk vil blive ved med at findes, men samspillet med de elektroniske medier bliver stærkere. Internettet overtager stadig mere formidling og publicering af information. Samtidig udvikles meget avanceret print- og kopiudstyr, som muliggør grafisk egenproduktion hos branchens tidligere kunder.

Der vil fortsat være brug for medarbejdere med de grafiske håndværk til trykning og videreforarbejdning. Men flere og flere bliver beskæftiget med computerbaseret grafisk teknologi, digitaltryk, rådgivning om kommunikation og samspil mellem medier, markedsføring og kreative opgaver.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Akademiuddannelser

Få mere at vide

Grafisk Arbejdsgiverforening (GA)
www.ga.dk

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk