træindustri
Arbejdsmarked

Træindustri

Træindustrien eller trævarebranchen fremstiller produkter som tømmer, krydsfiner, finer, træemballage, trægulve, træspær og præfabrikerede træbygninger.

Produktionsprocesserne omfatter forarbejdning lige fra stammer, som skæres i kævler til formning, laminering og samling af træprodukter.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Branchens virksomheder forarbejder råvarer, der er importeret fra udlandet eller dyrket her i landet.

Træindustri omfatter træprodukter som tømmer, krydsfiner, finer, træemballage, trægulve, træspær og præfabrikerede træbygninger.

Produktionsprocesserne omfatter savning, høvling, formning, laminering og samling af træprodukter lige fra stammer, som skæres i kævler eller tømmer, som herefter kan tilskæres yderligere eller formgives ved hjælp af drejebænke eller andet bearbejdningsværktøj.

Tømmeret eller andre former for forarbejdet træ kan også efterfølgende høvles eller på anden måde forarbejdes og samles til færdige produkter som fx træemballage.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Udsavning og høvling af træ
Branchen omfatter udsavning, høvling, opskæring, afbarkning og tilhugning af stammer og træ. Branchen omfatter også fremstilling af træuld, træflis og træspåner. Imprægnering af træ er også omfattet.

 • Udsavning, høvling og maskinbehandling af træ
 • Opskæring, afbarkning eller tilhugning af stammer
 • Fremstilling af jernbanesveller af træ
 • Fremstilling af ikke-sammensatte parketstave
 • Fremstilling af træuld, træmel, træflis og træspåner
 • Tørring af træ
 • Imprægnering eller kemisk behandling af træ med præserveringsmidler eller med andre materialer

Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
Branchen omfatter fremstilling af finerplader, krydsfiner, MDF plader, prestræ, limtræ og lign.

 • Fremstilling af finerplader, der er tynde nok til anvendelse til finerarbejde, krydsfiner eller andre formål
 • Forarbejdet, farvet, belagt, imprægneret, forstærket (med papir- eller stofbeklædning)
 • Fremstillet i motiver
 • Fremstilling af krydsfiner, finerpaneler og lignende laminerede træplader
 • Fremstilling af OSB-plader og andre spånplader
 • Fremstilling af halvhårde fiberplader (MDF) og andre fiberplader
 • Fremstilling af prestræ
 • Fremstilling af limtræ, lamineret finer

Fremstilling af sammensatte parketstave
Branchen omfatter fremstilling af sammensatte parketstave og lignende, som er samlet til gulvbrædder. Branchen omfatter ikke ikke-sammensatte parketstave.

 • Fremstilling af parketstave, lister mv. af træ, som kan samles til paneler

Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
Branchen omfatter fremstilling af trævarer, som hovedsagelig skal anvendes i bygge -og anlægsindustrien. Det er fx bjælker, tagspær, lister, vinduer, døre og trapper af træ. Branchen omfatter også fremstilling af skurvogne, pavilloner, saunaer og andre præfabrikerede elementer hovedsagelig af træ.

 • Fremstilling af trævarer, som hovedsagelig skal anvendes i bygge- og anlægsindustrien
 • Bjælker, tagspær og dragere
 • Præfabrikerede træspær, limet og metalforbundet
 • Døre, vinduer, skodder og rammer hertil, uanset om de indeholder metalbeslag som hængsler, låse mv.
 • Trapper, gelændere
 • Ramme- og møbellister, tækkespån og tagspån
 • Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer hovedsagelig af træ, fx saunaer
 • Fremstilling af skurvogne, udstillingsmoduler, pavilloner hovedsagelig af træ
 • Fremstilling af skillevægge af træ (bortset fra fritstående)

Fremstilling af træemballage
Branchen omfatter fremstilling af emballage af træ, fx kasser, kabeltromler, kar, tønder og paller.

 • Fremstilling af pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende træemballage
 • Fremstilling af paller, bokspaller og andre lastpaller af træ
 • Fremstilling af bødkervarer af træ, fx tønder, kar, baljer, bøtter
 • Fremstilling af kabeltromler af træ

Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
Branchen omfatter fremstilling af diverse produkter af træ, kork og flettematerialer. Fx håndtag og skafter, køkkenudstyr, rammer, træpiller og kurvemagervarer.
Branchen omfatter også forarbejdning og fremstilling naturkork og varer af samme, samt kurvemagervarer og flettede snore. Omfatter ikke møbler, ligkister, tændstikker eller træfodtøj.

 • Fremstilling af diverse træprodukter
 • Håndtag og skafter af træ til værktøj, koste, børster
 • Blokke og læster af træ til støvler og sko, klædebøjler
 • Husholdningsartikler og køkkenudstyr af træ
 • Statuetter og pyntegenstande af træ, indlagt træ og træmosaik
 • Æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer
 • Spoler, bobiner, garnruller og lignende varer af drejet træ
 • Andre trævarer
 • Forarbejdning af naturkork, fremstilling af sammenpresset kork
 • Fremstilling af varer af naturkork eller sammenpresset kork, herunder gulvbelægninger
 • Fremstilling af flettede snore og varer af flettematerialer: måtter, tæpper, skærme, kasser mv.
 • Fremstilling af kurvemagervarer
 • Fremstilling af kævler og piller til energi, af presset træ eller erstatningsmaterialer som kaffe- eller sojabønnegrums
 • Fremstilling af spejl- og billedrammer af træ
 • Fremstilling af malerirammer
 • Fremstilling af dele af træ til fodtøj (fx hæle og læster)
 • Fremstilling af håndtag til paraplyer, spadserestokke og lignende varer
 • Fremstilling af blokke til fremstilling af piber

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 8.391 personer (2014), heraf 1.494 kvinder (18 procent). Antallet er reduceret med 7 procent over den seneste femårige periode.

Træindustrien beskæftiger først og fremmest faglærte håndværkere og ufaglærte industriarbejdere.

Som så mange grene af industrien er også træindustri ramt af konsekvenserne af international økonomisk tilbagegang og udflytning af fabriksproduktion. Det ses også af nedgangen inden for skovbruget, som er leverandører af råmateriale.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Branchen har oplevet en vis fremgang i byggeriet af enfamiliehuse af træ. Sammen med papirindustri og trykkerier har branchen dog oplevet den største tilbagegang i omsætningen blandt industriens brancher.

Fremstilling af bygningstømmer har i de seneste års højjunktur oplevet en pæn fremgang, mens omsætningen er faldet inden for udsavning og høvling af træ, imprægnering samt fremstilling af andre træprodukter.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efter- og videreuddannelser blandt medarbejdere i branchen:

Diplomuddannelser

HD 2. del, regnskab og økonomistyring

Få mere at vide

Træets Arbejdsgiverforening
www.ta.di.dk

Træindustriarbejderne
www.3f.dk