Slagterier
Arbejdsmarked

Slagterier

Fødevarebranchen, herunder slagterier, forarbejder produkter fra landbrug til fødevarer og foder til både mennesker og dyr samt halvfabrikata, som ikke direkte kan anvendes som fødevarer.

Slagterier inddeles efter, hvilke dyr de forarbejder. De største slagter svin, okser, kalve, får, geder og heste.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Slagterier fremstiller ferskt, kølet eller frosset kød. Slagterierne udsmelter desuden fedt og fremstiller huder og skind.

Andre er fjerkræslagterier, som forarbejder fjerkræ- og kaninkød. De tager sig også af fremstilling af fjer og dun, som forarbejdes videre i tekstilindustrien.

Desuden findes hjemmeslagtere, der tager rundt og slagter på mindre landbrug.

Slagteproduktion frembringer ofte biprodukter af større eller mindre værdi. Slagteaffald laves til dyrefoder eller huder til læder.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchens virksomheder udfører følgende opgaver:

Forarbejdning af svinekød
Branchen omfatter slagtning af svin samt forarbejdning af svinekød herunder fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i hele kroppe eller udskæring samt udsmeltning af svinefedt og forarbejdning af slagteaffald eller destruktion af svinekød.

 • Drift af svineslagterier, der beskæftiger sig med slagtning samt forarbejdning af svinekød
 • Fremstilling af fersk, kølet eller frosset svinekød i hele kroppe
 • Fremstilling af fersk, kølet eller frosset svinekød i udskæringer
 • Udsmeltning af svinefedt
 • Forarbejdning af slagteaffald fra svin, herunder tarme og fremstilling af benmel
 • Destruktion af svinekød

Forarbejdning af andet kød
Branchen omfatter slagtning af andre dyr end svin og fjerkræ samt forarbejdning af kød herunder fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød samt udsmeltning af fedt og forarbejdning af slagteaffald eller destruktion af kød. Også fremstilling af opkradset uld er omfattet.

 • Drift af slagterier, der beskæftiger sig med slagtning samt forarbejdning og pakning af kød: okse, lam, kanin, får, kamel mv.
 • Fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i hele kroppe undtagen svinekød
 • Fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i udskæringer undtagen svinekød
 • Slagtning og forarbejdning af hvaler på land eller på specialfartøjer
 • Fremstilling af huder og skind fra slagterier, herunder skindhandel
 • Udsmeltning af spiselige fedtstoffer af animalsk oprindelse undtagen svinefedt
 • Forarbejdning af slagteaffald, herunder tarme og fremstilling af benmel
 • Destruktion af andet kød
 • Fremstilling af opkradset uld

Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
Branchen omfatter slagtning og forarbejdning af fjerkræ samt fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød samt udsmeltning af spiseligt fjerkræfedt og fremstilling af fjer og dun.

 • Drift af slagterier, der beskæftiger sig med slagtning samt forarbejdning og pakning af fjerkræ
 • Fremstilling af fersk, kølet eller frosset kød i enkeltportioner
 • Udsmeltning af spiseligt fjerkræfedt
 • Fremstilling af fjer og dun

Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
Branchen omfatter fremstilling af tørret, saltet eller røget kød samt pølser, patéer, postejer, kogt skinke mm.

 • Fremstilling af tørret, saltet eller røget kød
 • Fremstilling af kødprodukter
 • Pølser, salami, blodpølser, kødpølser, cervelatpølser, mortadella, pateer, postejer, kogt skinke

Antal beskæftigede

Branchen beskæftiger 13.072 personer (2014), heraf 3.351 kvinder (26 procent). Antallet har været stabilt over den seneste femårige periode.

Det er karakteristisk for den type arbejde, der foregår i fødevareindustrien, at indtjeningen bygger på rutine og højt tempo. Aflønningsformen er normalt akkord, og man arbejder på skiftehold - morgen, aften og nat.

De fleste produktionsmedarbejdere i fødevareindustrien er enten ufaglærte, eller de har en erhvervsuddannelse inden for levnedsmiddelområdet.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Fødevareindustrien i Danmark er den mest internationalt orienterede industrisektor. Eksporten betyder mere og mere for den danske fødevareindustris samlede omsætning, mens hjemmemarkedsandelen bliver stadigt mindre.

Flere og flere danske fødevarevirksomheder er i dag ejet af udenlandske koncerner. Alligevel har industrien i flere år oplevet tilbagegang i antallet af medarbejdere. Det gælder især slagterierne, hvoraf flere er helt lukket.

Den skærpede konkurrence på det globale fødevaremarked betyder, at industrien må satse på kvalitet og avancerede produkter. Industrien skal forholde sig til sin rolle i de mange livsstilsygdomme.

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.