papirindustri
Arbejdsmarked

Papirindustri

Papirindustrien fremstiller papirmasse, papir og forarbejdede produkter til fremstilling af papirvarer, pap og emballage. En del papir anvendes til trykning.

Forarbejdede papirprodukter fremstilles af papirmasse og andre materialer ved hjælp af forskellige teknikker. Hertil hører også papirvarer med påtryk, fx tapet, gavepapir mv.

Fold alle afsnit ud

Om branchen

Virksomheder i papirindustrien fremstiller papirmasse, papir eller forarbejdede papirprodukter. Andre fabrikker fremstiller papir og pap til videre industriel forarbejdning, overtrækning, belægning og imprægnering af papir og pap samt kreppet eller plisseret papir.

Nogle fabrikker fremstiller husholdnings- og toiletartikler af papir og pap som fx renseservietter, lommetørklæder, håndklæder, servietter mv. Til denne industri hører også produkter som kopper, fade, tallerkener og bakker af pap.

En del af industrien udvikler og producerer alle former for emballage i papir, pap, bølgepap, plastic, træ og metal. Ofte kommer der tekst eller billeder på ved trykning eller en anden overførselsteknik.

Arbejdsopgaver og virksomheder i branchen

Branchen er opdelt i underbrancher, hvis virksomheder udfører følgende opgaver:

Fremstilling af papirmasse
Branchen omfatter fremstilling af bleget, halvbleget eller ubleget papirmasse samt fjernelse af trykfarver i forbindelse med fremstilling af papir fra affaldspapir.

 • Fremstilling af bleget, halvbleget eller ubleget papirmasse ved mekaniske, kemiske (opløsning eller ikke opløsning) eller halvkemiske processer
 • Fremstilling af papirmasse af bomuldlinters
 • Fjernelse af trykfarver i forbindelse med fremstilling af papirmasse fra affaldspapir

Fremstilling af papir og pap
Branchen omfatter fremstilling af papir og pap fra papirmasse. Branchen omfatter også videreforarbejdning, fx belægning og imprægnering, af papir og pap. Branchen omfatter ikke fremstilling af færdige varer af papir og pap.

 • Fremstilling af papir og pap til videre industriel forarbejdning
 • Videre forarbejdning af papir og pap
 • Overtrækning, belægning og imprægnering af papir og pap
 • Fremstilling af kreppet eller plisseret papir
 • Fremstilling af laminater og folier, hvis de er lamineret med papir eller pap
 • Fremstilling af håndlavet papir
 • Fremstilling af avispapir og andet trykpapir eller skrivepapir
 • Fremstilling af cellulosevat og cellulosefiberdug
 • Fremstilling af karbonpapir og stencils i ruller eller store ark

Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
Branchen omfatter fremstilling af emballage af papir og pap, samt bølgepap og -papir. Branchen omfatter fx æsker, kartoner, poser og sække af papir og pap.

 • Fremstilling af bølgepapir og bølgepap
 • Fremstilling af emballage af bølgepapir eller bølgepap
 • Fremstilling af sammenfoldelige æsker og kartoner
 • Fremstilling af emballage af homogen karton
 • Fremstilling af anden emballage af papir og pap
 • Fremstilling af sække og poser af papir
 • Fremstilling af kartoteksæsker og lignende varer

Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
Branchen omfatter fremstilling af husholdnings-, hygiejne- og toiletartikler af papir og pap. Branchen omfatter også fremstilling af fx paptallerkner, papirlommetørklæder, toiletpapir, bleer og hygiejnebind.

 • Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler af papir og pap
 • Kopper, fade, tallerkener og bakker
 • Fremstilling af husholdningsartikler, toiletartikler og artikler af cellulosevat
 • Renseservietter
 • Lommetørklæder, håndklæder, servietter
 • Toiletpapir
 • Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg
 • Fremstilling af tekstilvat og varer af tekstilvat: hygiejnebind, tamponer mv.

Fremstilling af andre papir- og papvarer
Branchen omfatter fremstilling af papir- og papvarer, som ikke er omfattet af andre brancher. Fx etiketter, filtrerpapir, æggebakker, festartikler af papir. Branchen omfatter ikke kontorartikler, husholdnings- og toiletartikler eller emballage.

 • Fremstilling af etiketter
 • Fremstilling af filtrerpapir og -pap
 • Fremstilling af bobiner, spoler mv. af papir og pap
 • Fremstilling af æggebakker og anden støbt eller presset emballage af papirmasse mv.
 • Fremstilling af festartikler af papir
 • Fremstilling af jacquardkort af papir og pap

Fremstilling af tapet
Branchen omfatter fremstilling af tapet og lignende vægbeklædning.

 • Fremstilling af tapet og lignende vægbeklædning, herunder vinylbelagt tapet og tekstiltapet

Fremstilling af andre papir- og papvarer
Branchen omfatter fremstilling af papir- og papvarer, som ikke er omfattet af andre brancher. Fx etiketter, filtrerpapir, æggebakker, festartikler af papir.

 • Fremstilling af etiketter
 • Fremstilling af filtrerpapir og -pap
 • Fremstilling af bobiner, spoler mv. af papir og pap
 • Fremstilling af æggebakker og anden støbt eller presset emballage af papirmasse mv.
 • Fremstilling af festartikler af papir
 • Fremstilling af jacquardkort af papir og pap

Antal beskæftigede

Inden for papirindustrien er der beskæftiget 4.681 personer, heraf 1.272 kvinder (27 procent). Beskæftigelsen er reduceret med 11 procent over den seneste 5-årige periode.

Uddannelser i branchen

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende uddannelser blandt nyuddannede medarbejdere i branchen (2013-2015):

Se mere om statistik for Nyuddannedes beskæftigelse.

Fremtidsmuligheder

Sammen med træindustri og trykkerier har branchen oplevet den største tilbagegang i omsætningen blandt industriens brancher.

Papirindustriens store aftager, den grafiske industri, står over for store udfordringer, mest på grund af fortsat teknologisk udvikling og tilbagegang i traditionel trykkerivirksomhed.

Der fremstilles dermed mindre papir til trykning, hvorimod papirindustrien lever bedre af fremstilling af emballage.

Mere uddannelse

Nedenfor er listet de hyppigst forekommende efteruddannelser og videreuddannelser blandt branchens medarbejdere:

Akademiuddannelser

Diplomuddannelser

Se en oversigt over HD-uddannelser, 2. del.

Få mere at vide

CO-Industri
www.co-industri.dk

HK/Industri
www.hk.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk